Digital provplattform
Sponsrad
Digital provplattform avlastar och stärker lärares livsbalans
Läraryrket är ett av de yrken som är mest utsatta för stress och sjukskrivningar. Många lärare känner en ständig press som orsakas av en hög arbetsbelastning och en känsla av att inte räcka till för samtliga elever. Med digitala verktyg kan lärares administrativa börda minskas, vilket frigör tid till det pedagogiska kärnuppdraget. Utöver sina pedagogiska … Fortsätter