Skolan
Framtidens Skola
Nu behöver vi ställa nya frågor till vad skolan kan vara
Vi har saknat klassrummet, den fysiska lärmiljön. Skolans roll som plats för lärande och social utveckling är odiskutabel. Men jag ser tendenser till att vi återgår till det gamla utan att ställa oss frågan vad allt det vi lärt oss av digital undervisning under pandemin ger oss för nya möjligheter. Framför allt eftersom pandemin fått … Fortsätter