Skip to main content
Start » News » ”Den mest kvalitativa skärmtid mina barn får är den i skolan” 
Framtidens Skola

”Den mest kvalitativa skärmtid mina barn får är den i skolan” 

Den yngre generationens användning av teknologi omsluter dem i deras vardag på ett helt annat sätt än den har gjort för oss äldre.

Jannie Jeppesen
VD, Swedish Edtech Industry, fd lärare och rektor

Hälften av alla 10-talister använder Snapchat, tre av fyra gör det varje dag, kanske chattar de med AI-kompisen som finns förinstallerad i appen? För de allra yngsta är en egen mobiltelefon nästan en självklarhet. Var femte sexåring äger en mobil och vid tio års ålder har alla en. TikTok är den främsta nyhetskällan för många unga. Nu gör AI dessutom sitt tydliga intåg i allt fler tjänster som både vi och barnen använder där utvecklingen går i en rasande takt.

Moores lag hävdar att datakraften fördubblas var 36:e månad. AI är i sin linda. Detta samtidigt som skolpolitiken monterar ner det pedagogiska och professionella arbetet som ger våra barn stöd att navigera, när digital kompetens i skolan nu får minskad betydelse i läroplanerna.

Digital kompetens från tidig ålder

När våra barn är försjunkna i sina smartphones och sociala medier, har de ofta både värdefulla relationer och lär sig mycket via olika aktiviteter online. Men det finns risker. De kan bli lurade, groomade, vilseledda och beroende på ett sätt som påverkar livet i övrigt. För att de ska kunna navigera säkert på det digitala havet, behöver vi rusta dem med en kompass och  “vaccinera dem” med digital kompetens från tidig ålder. Digital kompetens handlar om att förstå hur tekniken påverkar oss och att vara kritiska användare. Det handlar om att kunna skilja på äkta information och falska nyheter, att förstå integritetsfrågor och digitala risker. Det är komplexa frågor, där förskolans och skolans pedagoger kan vägleda på ett sätt alla föräldrar inte kan. Om inte dessa möjligheter ges riskerar vi att fördjupa de redan befintliga klyftorna, skolans verkliga problem, där barn med resursstarka föräldrar har en fördel.

Skillnad på skärmtid och skärmtid

Debatten om digitaliseringen i skolan är nyttig och behövs. Vi ska inte okritiskt förse barnen i skolan med “skärmar”, men när debattens vågor går höga, finns risken att vi tappar bort viktiga frågor. Handlar riskerna mer om TikTok, för mycket spelande och brist på fysisk aktivitet, än om det professionellt producerade digitala läromedlet i matematik som hjälper eleven framåt i sin kunskapsutveckling?  

Som en klok man i min bekantskapskrets sa: “den mest kvalitativa skärmtid mina barn får är den i skolan.”

Next article