Skip to main content
Sponsrad

Förebygg missförstånd och konflikter vid renovering

Renoveringsåtgärder är en vanlig källa till oenigheter i bostadsrättsföreningar. Genom att använda Densias modell ”Bygga rätt – Bostadsrätt” som bygger på checklistor i hela processen kan kostsamma och segdragna konflikter förebyggas. Det gynnar alla, såväl bostadsrättsföreningar som boende och entreprenörer. Ett vanligt misstag är att många bostadsrättsföreningar och lägenhets-innehavare kontaktar en besiktningsman när konflikten mellan … Continued