Milad Mohammadi
Inkludering
Sverige behöver inkludera mera
En av Sveriges största utmaningar är utanförskapet och klyftorna i samhället.