Kvinnlig karriärkraft
Fler tjejer till ingenjörsutbildningarna
Hur ska man göra för att intressera fler unga tjejer att välja en ingenjörsutbildning? Frågan är högst aktuell och samhällsbyggnadsbranschen engagerar sig för att sprida kunskap om yrkets olika möjligheter. Det är inte enkelt att förklara vad en ingenjör eller en arkitekt egentligen gör av den simpla anledningen att de kan göra så otroligt många … Fortsätter