Kvinnlig karriärkraft
Våga ifrågasätta företagskulturen för ökad jämställdhet
Jämställda bolag är lönsamma bolag med nöjda medarbetare. För det krävs kvinnliga förebilder, att utmana normer och att engagera samtliga inom bolaget. Jämställd rättighet Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter skrev António Guterres’, FN:s generalsekreterare, i sin text om det femte globala målet – jämställdhet – publicerat i samband med Internationella kvinnodagen 2017. Det är varken … Fortsätter