Emelie Karinsdotter
Inkludering
När normer utesluter vissa grupper
Många hbtq-personer känner sig otrygga på sin arbetsplats vilket kan leda till psykisk ohälsa. Hur ser det ut där du jobbar? Inkluderar värdegrunden på arbetsplatsen alla?