Infrastruktur
Tänk smart i bygget av framtidens Göteborgsregion
Med en glödhet fastighetsmarknad och flera stora infrastruktursatsningar har regionen den mest intensiva tillväxttakten i modern historia.