Infrastruktur
Göteborg i riskzonen för byggfällan
Inom en tioårsperiod kommer Sveriges folkmängd vara uppe i 11 miljoner, vilket kommer ställa stora krav på många nya bostäder och en fungerande infrastruktur som binder ihop större regioner.