Skip to main content
Start » News » Har inte alla barn rätt att lyckas i skolan?
Sponsrad

Med hjälp av Skolfam ökar möjligheterna för barn i familjehem.

En lyckad skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot utanförskap, missbruk och kriminalitet. Ändå läggs inte tillräckliga resurser på att kompensera för de faktorer som gör att barn i samhällsvård presterar sämre i skolan än andra barn. 

Idag görs inte tillräckligt

Cecilia Sjölander
Generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

I dag bor drygt 19 000 barn i familjehem i Sverige. Här har vi som samhälle en stor uppgift i att ge dem goda framtidsutsikter. Det är avgörande att även dessa barn ges möjlighet att gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet. Detta är en fråga med brett politiskt stöd men trots detta görs inte tillräckligt. 

–Vi är glada att skolans viktiga roll för barn i familjehem uppmärksammas, säger Cecilia Sjölander, general-sekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det gör att Skolfam, en förebyggande insats som ger möjligheter för barn i familjehem att lyckas i skolan, kan få ett bredare genomslag. 

Barn i samhällsvård presterar sämre

2023 nådde 85% gymnasiebehörighet i Sverige, men kommunerna behöver kompensera för de ojämlikheter som gör att barn i samhällsvård presterar mycket sämre i skolan. I de kommuner där Skolfam finns idag är resultaten slående. 74,5% av de barn som har Skolfam blir behöriga till gymnasiet, jämfört med 56% som inte får insatsen. 

–Barnkonventionen och Skollagen är glasklara, alla barn har rätt till en god utbildning och kommunerna är skyldiga att lägga resurser på detta. Idag när förebyggande insatser efterfrågas finns Skolfam för alla kommuner som önskar. Skolgången för barn i samhällsvård kan inte lösas i en handvändning, men det är helt centralt och fullt möjligt med hjälp av Skolfam, menar Cecilia. 

Skolfam innebär att ett tvärpro-fessionellt team arbetar systematiskt, nära barnet, för att ge det stöd som behövs 

–Ofta kan barnet prestera bättre än vad omgivningen förväntar sig, men då behövs rätt förutsättningar. Forskning visar att barn som placeras ofta har särskilda psykosociala förutsättningar som behöver bedömas och beaktas, tillsammans med barnets kunskaper, genom hela skolgången, avslutar Cecilia. 

Next article