Skip to main content
Start » Utbildning » Framtidens Skola » Digital provplattform avlastar och stärker lärares livsbalans
Sponsrad

Läraryrket är ett av de yrken som är mest utsatta för stress och sjukskrivningar. Många lärare känner en ständig press som orsakas av en hög arbetsbelastning och en känsla av att inte räcka till för samtliga elever. Med digitala verktyg kan lärares administrativa börda minskas, vilket frigör tid till det pedagogiska kärnuppdraget.

Utöver sina pedagogiska arbetsuppgifter investerar många lärare mycket av sin fritid på sina elever och deras utveckling. Det bidrar till att lärare på samtliga nivåer befinner sig i riskzonen för utmattning, utbrändhet och sjukskrivning. De senaste fem åren har antalet sjukskrivningar bland svenska gymnasie- och grundskollärare ökat med 87 respektive 57 procent, säger Claudia Rademaker, medgrundare och vice vd på Dugga.

Digital provplattform

Claudia Rademaker

Vice VD
Dugga

Foto: Dugga

Började som ett forskningsprojekt


Hon är själv lärare och genomförde tillsammans med medgrundaren Patrik Nilsson ett forskningsprojekt som kartlade de faktorer lärare uppskattar respektive ogillar mest med sitt yrke. Resultaten var entydiga: kunskapsutvärdering var det område som flest lärare upplever som den mest negativa delen av sitt arbete. Hela 96 procent av lärarna uppgav att kunskapsutvärderingen i form av läxor, prov, inlämningsuppgifter och liknande är det mest stressrelaterade arbetsmomentet i deras yrkesvardag.

–Vi kände en stark drivkraft att göra något åt situationen och utvecklade därför Dugga. Vi ville ge fler lärare bättre förutsättningar att fokusera på sitt pedagogiska kärnuppdrag snarare än att lägga en stor del av sin arbetstid på administration. Med Dugga frigör vi uppemot 95 procent av lärarnas tid, vilket gör att de kan ägna sig mer åt att stötta varje enskild elevs utveckling, säger Claudia Rademaker.


Dugga startades alltså som ett forskningsprojekt och är idag en digital provplattform som används i drygt 120 länder. Ambitionen är att, med hjälp av en provplattform som kombinerar den senaste teknologin med pedagogiskt utformad funktionalitet, ge lärare pedagogiskt utformade nya sätt att utvärdera kunskap. Med Dugga kan lärare bland annat samarbeta med kollegor genom att exempelvis dela prov med varandra.

Avdramatiserar kunskapsutvärderingen


–Vi vill avdramatisera kunskapsutvärderingen och avlasta lärare med noggrant utvalda funktioner som lärare verkligen har nytta av i sin vardag, bland annat anonymiserade prov och inlämningsuppgifter, automaträttade frågor och verktyg för elever med särskilda behov. Vi vill också ge varje elev samma möjligheter till lärande och utveckling, säger Claudia Rademaker.

En av de lärare som verkligen nyttjat möjligheterna med Dugga är Elizabeth Shannon, lärare på Sarasota School of Arts and Sciences. Hon har tilldelats förra årets Teacher Award för sitt arbete med att snabbt etablera en välfungerande pedagogisk verksamhet när den fysiska undervisningen blev digital i samband med Coronapandemins lockdown.

Next article