cybersäkerhet
Cybersäkerhet är inte ett självändamål i sig, utan en förutsättning för överlevnad
Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen går allt snabbare, där säkerheten hamnat på efterkälken. Graden av digitalisering har också inneburit att flertalet IT-system inte längre bara är ett stöd för verksamheten, utan har blivit en förutsättning för att verksamheten överhuvudtaget ska fungera, oavsett om det rör sig om myndigheter eller företag. Dessa beroenden skapar samtidigt en … Fortsätter
Framtidens Skola
Det är viktigt att barns rättigheter fungerar
Alla barn behöver lära sig om sina rättigheter i skola och förskola. I utbildningen Likarätt samarbetar elever, personal och vårdnadshavare för att bejaka barns olikheter och skapa trygga relationer.  På den ideella föreningen Barnombudet i Uppsala län arbetar 10 personer med att se till att barns och ungas rättigheter fungerar. I Arvsfondsprojektet Likarätt har de … Fortsätter