Skip to main content
Framtidens Skola

Tim Bergling Foundation stödjer Stiftelsen Lärargalan med 3 miljoner

Tim Bergling Foundation inleder ett samarbete och stödjer Stiftelsen Lärargalan, som verkar för att höja lärarnas status. Tillsammans kommer de årligen att hylla en lärare som arbetar med psykisk hälsa på Lärargalans årliga galakväll. Genom Tim Bergling Foundations donation vill Lärargalan bl.a. minska den ökande psykisk ohälsan bland landets elever genom kompetenshöjande insatser inom psykisk … Continued
Framtidens Skola

Det är viktigt att barns rättigheter fungerar

Alla barn behöver lära sig om sina rättigheter i skola och förskola. I utbildningen Likarätt samarbetar elever, personal och vårdnadshavare för att bejaka barns olikheter och skapa trygga relationer.  På den ideella föreningen Barnombudet i Uppsala län arbetar 10 personer med att se till att barns och ungas rättigheter fungerar. I Arvsfondsprojektet Likarätt har de … Continued