samhällssäkerhet
4 sätt hur Nato kan stärka samhällsäkerheten
Sverige har idag ett nära samarbete med Nato inom många områden, inklusive civil beredskap. Hos Nato är näringslivet en del av förmågan – vad innebär det för Sverige? Vid Natos toppmöte i Warszawa 2016 konstaterades att sju civila förmågor ska bidra till att upprätthålla Natos försvarsförmåga och möta hot som utmanar den kollektiva säkerheten. Bl.a. … Fortsätter
Framtidens Skola
Det är viktigt att barns rättigheter fungerar
Alla barn behöver lära sig om sina rättigheter i skola och förskola. I utbildningen Likarätt samarbetar elever, personal och vårdnadshavare för att bejaka barns olikheter och skapa trygga relationer.  På den ideella föreningen Barnombudet i Uppsala län arbetar 10 personer med att se till att barns och ungas rättigheter fungerar. I Arvsfondsprojektet Likarätt har de … Fortsätter