Ritar en teckning fotad bakifrån
Framtidsyrken
Bild är viktigare än någonsin
Christoffer Svärd läser på Konstfack och utbildningen Ämneslärarprogrammet (bild och media, eller bild och design) med inriktning mot gymnasieskolan. Efter fyra år är han väldigt imponerad av bredden, både på utbildningen och den framtida lärarbehörigheten. Han var först lite tveksam eftersom han trodde att Konstfack bara hade design- och konstutbildningar. Idag trivs han oerhört bra … Fortsätter
Framtidens Skola
Det är viktigt att barns rättigheter fungerar
Alla barn behöver lära sig om sina rättigheter i skola och förskola. I utbildningen Likarätt samarbetar elever, personal och vårdnadshavare för att bejaka barns olikheter och skapa trygga relationer.  På den ideella föreningen Barnombudet i Uppsala län arbetar 10 personer med att se till att barns och ungas rättigheter fungerar. I Arvsfondsprojektet Likarätt har de … Fortsätter