aisha amin
Framtidsyrken
Vårdutbildning i världsklass
Om du har läst en utbildning från Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen kan du kliva ut direkt i ett yrke, säger regional processledare Aisha Amin. Antingen inom akutsjukvården, äldreomsorgen, psykiatri eller funktionshinderområdet. Har du dessutom läst vård- och omsorgsprogrammet på någon av våra certifierade skolor så får du en dubbel kompetens med dig, både yrkesexamen och … Fortsätter
Framtidens Skola
Det är viktigt att barns rättigheter fungerar
Alla barn behöver lära sig om sina rättigheter i skola och förskola. I utbildningen Likarätt samarbetar elever, personal och vårdnadshavare för att bejaka barns olikheter och skapa trygga relationer.  På den ideella föreningen Barnombudet i Uppsala län arbetar 10 personer med att se till att barns och ungas rättigheter fungerar. I Arvsfondsprojektet Likarätt har de … Fortsätter