bostadsrätter prisutveckling
Bostadsrätt
Covid-19 och bostadspriserna
Covid-19 har påverkat oss på många sätt. Pandemin har slagit mot ekonomin och den har ändrat våra beteenden. Bostadspriserna har också påverkats, och det har varit ganska stora rörelser. Även om vi nu är tillbaka på en ny ”all time high” i bostadspriser så var våren dramatisk och det har skett förändringar på marknaden. Dramatisk … Fortsätter
Framtidens Skola
Det är viktigt att barns rättigheter fungerar
Alla barn behöver lära sig om sina rättigheter i skola och förskola. I utbildningen Likarätt samarbetar elever, personal och vårdnadshavare för att bejaka barns olikheter och skapa trygga relationer.  På den ideella föreningen Barnombudet i Uppsala län arbetar 10 personer med att se till att barns och ungas rättigheter fungerar. I Arvsfondsprojektet Likarätt har de … Fortsätter