Bostadsrätt
Bättre luftkvalitet med filter
Cigarettrök, matos och föroreningar. Dålig inomhusluft ger inte bara oönskad lukt. Det orsakar även negativa effekter på hälsan. Med högkvalitativa luftfilter förbättras inomhusmiljön avsevärt. Frisk inomhusluft är A och O för att vi ska må bra. Men det är långt ifrån alla svenska bostäder som lever upp till de krav som finns på luftgenomströmning. Det … Fortsätter
Framtidens Skola
Det är viktigt att barns rättigheter fungerar
Alla barn behöver lära sig om sina rättigheter i skola och förskola. I utbildningen Likarätt samarbetar elever, personal och vårdnadshavare för att bejaka barns olikheter och skapa trygga relationer.  På den ideella föreningen Barnombudet i Uppsala län arbetar 10 personer med att se till att barns och ungas rättigheter fungerar. I Arvsfondsprojektet Likarätt har de … Fortsätter