bild på schweiziska bergen
Framtidsyrken
Hotellutbildningar i lyxmiljö
Swiss Hotel Management School (SHMS) är en av världens mest kända och välrenommerade hotellskolor. 1600 studenter från över 80 länder kommer varje år för att studera i en unik miljö. SHMS är en av de mest traditionella hotellskolorna i Schweiz. Mycket tack vare den internationella erfarenheten där fokus ligger på att kombinera olika kulturer med … Fortsätter
Framtidens Skola
Det är viktigt att barns rättigheter fungerar
Alla barn behöver lära sig om sina rättigheter i skola och förskola. I utbildningen Likarätt samarbetar elever, personal och vårdnadshavare för att bejaka barns olikheter och skapa trygga relationer.  På den ideella föreningen Barnombudet i Uppsala län arbetar 10 personer med att se till att barns och ungas rättigheter fungerar. I Arvsfondsprojektet Likarätt har de … Fortsätter