Jannie Jeppesen
Framtidens EdTech
Sist ut i Norden, men vi startar inte från noll
I oktober 2017 kom så till slut Sveriges första nationella digitala strategi för skolväsendet, sist ut bland våra nordiska grannländer. 2022 skall vi vara ledande på att utnyttja digitaliseringens möjligheter i skolväsendet.