Infrastruktur
Sverige, ett av de första fossilfria välfärdsländerna?
En av de viktigaste och mest ambitiösa delarna av det svenska klimatmålet är att utsläppen från transporterna ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Till 2018 var utsläppsminskningen 20 procent. Även om det är mer än vad många kanske känner till kunde vi också se hur mängden transporter förväntas öka de närmsta åren och bland analytiker och bedömare började det till och med pratas om att sänka målet. Men under året har mycket hänt.
Framtidens Skola
Det är viktigt att barns rättigheter fungerar
Alla barn behöver lära sig om sina rättigheter i skola och förskola. I utbildningen Likarätt samarbetar elever, personal och vårdnadshavare för att bejaka barns olikheter och skapa trygga relationer.  På den ideella föreningen Barnombudet i Uppsala län arbetar 10 personer med att se till att barns och ungas rättigheter fungerar. I Arvsfondsprojektet Likarätt har de … Fortsätter