Carolina Klüft.
Framtidens Skola
Barn och unga behöver få in mer naturlig rörelse i sin vardag
De allra flesta barn och unga i Sverige rör sig för lite. Skillnaderna mellan barn som växer upp under olika förutsättningar är dessutom stora. En viktig nyckel till att minska stillasittandet är att få in spontan rörelse som en naturlig del av vardagen, såväl i skolan som på fritiden. All rörelse räknas och en kort … Fortsätter