Skip to main content
Start » Utbildning » Framtidens Skola » ”ILT inläsningstjänst är en form av glasögon för eleverna”
Sponsrad

Inlästa Läromedel kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter att hänga med i många viktiga skolämnen. Men möjligheten finns inte i alla kommuner, och där den finns är lärarna inte alltid medvetna om den.

Det berättar Ulrica Elisson, mellanstadielärare på Ullvi skolan i Leksand och digitaliseringsutvecklare på halvtid i samma kommun. 

– Det finns många kompletterande hjälpmedel men i praktiken ser tillgången till dem väldigt olika ut i kommunerna. Som elev med läs- och skrivsvårigheter blir situationen väldigt tuff utan kompletterande hjälpmedel.

Inläsningstjänst

Ulrica Elisson

Mellanstadielärare & Digitaliseringsutvecklare
Leksand Kommun

Foto: Bo Helmersson

Ger flyt i inlärningen

I sin undervisning använder hon sig av ILT inläsningstjänst som erbjuder tusentals inlästa läromedelstitlar från Sveriges alla stora läromedelsförlag. Eleverna kan välja vilken lärobok de vill få uppläst och samtidigt följa med i texten. Det gör att de lättare kan hålla jämna steg med sina kompisar i klassen. 

– Framförallt är det ett väldigt effektivt hjälpmedel i ämnen som SO och NO där det finns många ämnesspecifika ord och begrepp. Det gör att eleverna med lässvårigheter kan hänga med i undervisningen och få ett flyt i sin förståelse. Många elever skulle inte ha en chans att hinna jobba med det de ska utan detta stöd.

Ett uppskattat stöd

ILT inläsningstjänst erbjuds alltid till samtliga elever i klassen. På så vis känner sig ingen utpekad eller exkluderad.

– Eleverna uppskattar verktyget och överlag brukar det bara vara de som behöver det som använder det, konstaterar Ulrica Elisson. 

Trots att samtliga kommunala skolor i Leksands kommun har tillgång till ILT inläsningstjänst, har inte alla lärare kunskap om verktyget. Därför brukar Ulrica påminna och anordna genomgångar om tjänsten med jämna mellanrum. 

Vad har du för budskap till andra lärare som inte har tillgång till ILT inläsningstjänst?

– Försök att påverka så att du får tillgång till den här typen av verktyg. Vissa elever behöver glasögon för att kunna läsa. Det här är en annan form av glasögon. Det behövs för att skapa likvärdighet i skolan och att ge alla elever möjligheten att lära efter sina bästa förutsättningar. 

Next article