utbildning
Kunskap och utbildning är viktigare än någonsin
Pandemin lärde oss två avgörande saker när det kommer till utbildning. Dels att vi måste ha ett utbildningssystem som ser till att sjukvårdspersonalen är kompetent och dels att tillräckligt många utbildas, menar utbildningsminister Anna Ekström. När Anna Ekström träffar arbetsgivare brukar de säga att den främsta utmaningen är att hitta utbildad personal. Därför måste Sverige … Fortsätter