Skip to main content
Start » News » Allt börjar med skolan
Framtidens Skola

Allt börjar med skolan

2022 utsågs Patrik Vesterlund till årets lärare. Vad innebär det att vara en god förbild och vilken funktion fyller en lärare i vårt samhälle? Det var någon som sa att ”bakom varje nobelpristagare står det en lång rad lärare”. 

Patrik Vesterlund blev lärare 2000 på grund av kärleken till hans ämnen samhällsvetenskap och historia. Med åren växte även intresset för att vara en god ledare och förebild fram vilket 22 år senare ledde till att han blev årets lärare. 

Utmaningar i skolan 

Svenska skolan står idag inför en rad olika utmaningar då vi lever i en värld i ständig förändring. Att kunna förstå vilken funktion en lärare har för utvecklingen av vårt kunskapssamhälle och hur de formar framtidens individer är något Patrik menar är jätteviktigt för att belysa vikten av en god lärare. Allt börjar i skolan.  

–Kraven förändras på lärare idag på grund av att samhället utvecklas i takt med att våra ungdomar förändras. Detta gör läraryrket till ett väldigt levande arbete där man hela tiden växer, säger Patrik Vesterlund. 

Vidare beskriver han vikten av lärarens roll för att unga individer ska kunna finna sig själva och deras styrkor. Lyckas man inspirera en elev kring ett ämne kan man även få den enskilda eleven att utveckla ett intresse för just det ämnet som senare leder till en framtida yrkesbana. På detta sätt beskriver Patrik Vesterlund läraryrket som en informell yrkesvägledare.  

–Det är många saker som påverkar en ung människa till vad den vill göra, men läraren är en väsentlig del i det hela.  

Han fortsätter att beskriva lärarens viktiga funktion i samhället. 

–Läraren har en väldigt viktig funktion. Får vi inte en skola som fungerar i ett kunskapsintensivt land, som Sverige måste vara i framtiden, kommer vi aldrig kunna få den spetsen som behövs för att vi ska kunna ligga i framkant när det kommer till ekonomisk och social utveckling. Här har skolan och läraryrket en jätteviktig roll.  

Vidare beskriver Patrik hur skolan fungerar för att få ett mer jämlikt samhälle i takt med att vi ser klyftor som ökar och ett mer splittrat samhälle. Skolan ska vara en plats där alla har samma förutsättningar för att på sikt kunna bana väg för deras framtid.  

Skolan har ett stort ekonomiskt och socialt ansvar, men även ett ansvar att  bygga upp en gemenskap i samhället, genom att ge alla samma möjligheter i en fungerande skola. 

Digitaliseringen 

Skolans uppdrag att hänga med i samhällsutvecklingen och att driva den framåt är just nu viktigare än någonsin. En central del i detta är hur man ska förhålla sig till digitaliseringen.  

Svensk skola måste öka sin grad av digital kompetens och se till så att de elever vi släpper ut från skolan har en god digital kompetens att ta med sig in i vuxenlivet. Det är en av de största utmaningarna som svensk skola står inför.  

Patrik Vesterlund

Skolan har även ett uppdrag att slussa ut ungdomar med sunda värderingar och demokratiska värdegrunder. Detta är två faktorer som Patrik Vesterlund menar kommer att vara viktigt för att Sverige ska kunna ligga i framkant när det kommer till ekonomisk och social utveckling.  

Ett jobb som gör skillnad 

Få yrken har samma utvecklingshastighet vilket gör läraryrket till ett fantastiskt roligt jobb, menar Patrik Vesterlund.  

–Man känner verkligen att ens jobb gör nytta och är det någonting som är viktigt för människor är det att känna att man verkligen gör skillnad. Det gör man hela tiden som lärare, samtidigt som man utvecklas som individ och ledare.

Next article