Henrik Karlsson.
Sponsrad
Alla barn ska ha rätt till digitala hjälpmedel
Fler barn och unga med läs- och skrivsvårigheter har bättre möjligheter att klara skolan om de får tillgång till digitala hjälpverktyg i ett tidigt skede i livet. Idag finns ett varierat utbud av hjälpmedel för skolelever som behöver extra stöd med att läsa och skriva. Program med talsyntes samt rättstavningsverktyg är exempel på hjälpverktyg som … Fortsätter