Framtidens Skola
Sveriges specialskolor hanterar coronapandemin med eleven som kompass
Coronapandemin har självklart medfört stora utmaningar, även för Sveriges nationella och regionala specialskolor för elever med exempelvis hörselnedsättning eller grav språkstörning. Engagerade pedagoger, en vilja att verkligen utforska de digitala pedagogiska verktygen som finns tillgängliga och en elevfokuserad pedagogik har gjort att skolorna hanterat pandemin på ett framgångsrikt sätt. En faktor som utmärker specialskolorna, som … Fortsätter
Kvinnlig karriärkraft
Hon är svensk industris framtida ledare
Från musikallinjen till Kungliga Tekniska Högskolan. Årets Female Leader Engineer, Antonia Dåderman, siktar mot att bli svensk industris nästa stora ledare. Året är 2019 och svenskt näringsliv är långt ifrån jämställt. Nio av tio vd:ar i börsnoterade företag är män, och vart fjärde bolag saknar helt kvinnor i ledningen. Men utvecklingen går framåt. Genom programmet … Fortsätter