Digital provplattform
Sponsrad
Digital provplattform avlastar och stärker lärares livsbalans
Läraryrket är ett av de yrken som är mest utsatta för stress och sjukskrivningar. Många lärare känner en ständig press som orsakas av en hög arbetsbelastning och en känsla av att inte räcka till för samtliga elever. Med digitala verktyg kan lärares administrativa börda minskas, vilket frigör tid till det pedagogiska kärnuppdraget. Utöver sina pedagogiska … Fortsätter
Ritar en teckning fotad bakifrån
Framtidsyrken
Bild är viktigare än någonsin
Christoffer Svärd läser på Konstfack och utbildningen Ämneslärarprogrammet (bild och media, eller bild och design) med inriktning mot gymnasieskolan. Efter fyra år är han väldigt imponerad av bredden, både på utbildningen och den framtida lärarbehörigheten. Han var först lite tveksam eftersom han trodde att Konstfack bara hade design- och konstutbildningar. Idag trivs han oerhört bra … Fortsätter