Anna Ekström, Utbildningsminister
Yrkeshögskolan
Fortsatt goda resultat för Yrkeshögskolan
Under 2018 låg resultaten från yrkeshögskolan på samma höga nivå som för 2017, som var de bästa resultaten hittills både gällande examensgrad och andelen examinerade som var i arbete året efter examen.