Skip to main content
Start » News » Balansera framtiden: Skolan behöver både böcker & digitala läromedel
Sponsrad

Böcker och digitala läromedel har båda en central plats i modern skolundervisning där de fyller viktiga funktioner som kompletterar varandra.

Fredrik Bengtsson
VD på NE

Om vi ska förbereda eleverna för framtiden är det av stor vikt att de får tillgång till den senaste kunskapen och ett lärande som är anpassat efter deras behov. Då måste både den tryckta läroboken och digitala läromedel få plats i klassrummet, säger Fredrik Bengtsson, VD på NE.

Kompletterar varandra

Kombinationen av böcker och digitala läromedel möjliggör en differentierad inlärning och gör att lärare kan anpassa undervisningen efter klassrummets behov. Det finns flera studier som visar att varje format har sina fördelar.

Bland annat att tryckta böcker ökar förståelsen för en berättelse och att möjligheterna till individanpassning gör de digitala verktygen särskilt effektiva i undervisningen, inte minst för elever med särskilda behov.

Regeringen behöver satsa dubbelt

Regeringen satsar kommande år knappt 1,7 miljarder på inköp av tryckta läromedel.

Samtidigt visar Lärarpanelen, en årlig undersökning där lärare svarar på frågor om läromedel, att det även saknas digitala läromedel på många håll i landet och att majoriteten av lärarna helst vill ha möjlighet att använda en kombination av digitala läromedel och böcker.

– Vi välkomnar satsningen på läroböcker. Men vi måste också lyssna på lärarna som vill kunna välja det som passar deras undervisning bäst. Den digitala utvecklingen går mycket snabbt och skolan ska ge eleverna förutsättningar att följa med i den för att inte riskera att hamna efter. För att göra framtiden klokare behöver vi skapa en skola som möter dagens krav och förbereder eleverna för framtiden, säger Fredrik Bengtsson avslutningsvis.

OM NE
NE är ett kunskapsföretag som varit ett stöd för skolan i över 30 år. I dag erbjuder NE utöver ett nationellt uppslagsverk bland annat tryckta läroböcker för årskurs 4–9 samt digitala läromedel i samtliga ämnen för grundskolan och i de gymnasiegemensamma ämnena.

Next article