Skip to main content
Start » Utbildning » Framtidens Skola » Tim Bergling Foundation stödjer Stiftelsen Lärargalan med 3 miljoner
Framtidens Skola

Tim Bergling Foundation stödjer Stiftelsen Lärargalan med 3 miljoner

Tim Bergling Foundation inleder ett samarbete och stödjer Stiftelsen Lärargalan, som verkar för att höja lärarnas status. Tillsammans kommer de årligen att hylla en lärare som arbetar med psykisk hälsa på Lärargalans årliga galakväll.

Genom Tim Bergling Foundations donation vill Lärargalan bl.a. minska den ökande psykisk ohälsan bland landets elever genom kompetenshöjande insatser inom psykisk hälsa för landets lärare och lärarstudenter.

Klas Bergling
Grundare, Tim Bergling Foundation

Lärargalan har sedan starten för åtta år sedan mottagit över 150 000 nomineringar från elever som vill hylla sina bästa lärare. Vid de årliga lärargalorna har totalt 114 lärare tilldelats pris för sina sakkunskaper, ledarskap och pedagogiska förmågor.

– Om vi inte mår bra är det svårt att lära. Genom Tim Bergling Foundation kan vi förse lärarna med viktiga verktyg för att minska den psykisk ohälsan bland dagens unga, säger Beata Kull som är grundare av stiftelsen Lärargalan.

Uppmärksamma lärarkåren ännu mer

Tim Bergling Foundation skapades efter Tim Berglings död, även känd som Avicii, av Klas Bergling, Anki Lidén och deras familj.

– Lärarna är en av de viktigaste och mest betydelsefulla personerna i en ung människas liv. Beata har på ett föredömligt sätt drivit Lärargalan under flera år och vi på Tim Bergling Foundation vill nu stötta i att uppmärksamma lärarkåren ännu mer för sina fina insatser för våra barn och ungdomars framtid, välmående och hälsa. Att fullgöra sin skolgång är kanske den viktigaste entrébiljetten till ett yrkesliv, säger Klas Bergling grundare till Tim Bergling Foundation

– Vi tror att psykisk hälsa behöver hitta en plats i svenska skolor, men att det behöver ske i samarbete med lärarna och övrig skolpersonal för att det ska fungera i praktiken. Via vårt samarbete med Lärargalan hoppas vi kunna sprida mer kunskap om psykisk hälsa så att det i slutänden når eleverna och bidrar till ett ökat välmående bland våra unga, säger Alexandra Björnsson, projektledare för Tim Bergling Foundation.

Tim Bergling Foundation arbetar både med egna projekt för att förebygga psykisk ohälsa samt stöttar organisationer som arbetar med frågan. Idag förespråkar Tim Bergling Foundation ett erkännande av självmord som en global hälsokris och arbetar aktivt för att ta bort det stigmat som är kopplat till självmord och psykiska hälsofrågor.

Om lärargalan

Stiftelsens Lärargalan grundades 2013 med syfte att ge eleverna en röst för att belysa och berömma sina favoritlärare och på så sätt stärka lärarnas roll och status i samhället. Stiftelsen Lärargalan bedrivs ideellt, med en styrelse som har erfarenhet av skola, utbildning och pedagogik. Lärargalan stödjs av organisationer och företag som vill stärka lärarnas roll i Sverige. Bland dem finns Beijerstiftelsen, Mellby Gård, EF, Tim Bergling Foundation, Carl Bennet AB, Schoolsoft, Eric Hieltes stiftelse, ROL, Gothia kompetens, Crisp films och Alfonso digital.

Next article