Skip to main content
Start » News » Så blev alla godkända i matematik
Sponsrad

Genom att tillämpa ämnesintegrering på elevernas vardagsmiljöer ökade intresset och förståelsen för matematik på Yrkesgymnasiet. “Inte en enda av mina elever blev underkänd i årskurs tre”, säger Ann-Sofi Kidwell, matematiklärare på skolan.

Yrkesgymnasiet är en del av ThorenGruppen och utbildar elever inom flera yrkesprogram. Skolans upplägg – där eleverna dels har arbetsplatsförlagt lärande mer än halva gymnasietiden, dels får yrkesanpassad undervisning i skolan – ger förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv.

Ann-Sofi Kidwell
Matematiklärare på Yrkesgymnasiet

En utmaning för många elever har varit kunskaperna i, och intresset för, matematik.

– Ofta är de inte speciellt taggade. De har haft svårt för matematik i grundskolan och de har dåliga erfarenheter. Ibland orkar de inte ens anstränga sig, säger Ann-Sofi Kidwell.

Matematik med praktiska exempel

Ämnesintegrering är en del av den allmänna skolplanen och innebär att kunskap från två eller flera ämnen samverkar för att skapa en helhetssyn hos eleven.

Men för att ytterligare öka engagemanget har Ann-Sofi Kidwell applicerat metoden i elevernas vardagsmiljö. Exempelvis har eleverna inom bygg och anläggning fått följa med ut på ett torg, där de stegat upp en yta och sedan räknat ut hur många betongbilar med en lastkapacitet på fem kubikmeter som behövs för att fylla en viss area upp till fem centimeter.

– De får arbeta med tumstock och stega upp arean. De diskuterar med varandra och jag får en del olika svar. Sedan diskuterar vi vad som är rimligt, och om det rätta svaret är fem eller 75 betongbilar. Det är en jättenyttig övning för dem, säger hon.

Undervisning i små grupper

För de elever som under första året fått F i matematik har man på skolan genomfört undervisning i mindre grupper och med individuellt stöd. Tillsammans med ämnesintegrering har alla elever fått godkänt i matematik till studenten.

– Det är väldigt stimulerande att se eleverna utvecklas och upptäcka nyttan och glädjen med matematik, avslutar Ann-Sofi Kidwell.

Om Yrkesgymnasiet

På Yrkesgymnasiet får elever en chans att lära sig ett yrke – på riktigt. Eleverna är ute på en arbetsplats och lär sig sitt framtida yrke. Mer än hälften av studietiden sker som lärling på ett företag. Det här är ett
koncept som fungerar – nio av tio elever får jobb direkt efter studenten från Yrkesgymnasiet.

Next article