Skip to main content
Start » Utbildning » Framtidens Skola » Lärarbrist eller brist på planering?
Sponsrad

Många skolor brottas med lärarbrist och ekonomiskt underskott. Eller handlar det egentligen om brist i att bygga effektiva organisationer?

Skolornas huvudmän och rektorer har ett utmanande uppdrag, särskilt i relation till lagkravet om behöriga lärare. Såväl arbetsmiljö som ekonomisk hållbarhet blir lidande när man har svårt att få en överblick.

Ulrika Munkby jobbade som rektor när hon utvecklade grunden till systemstödet Resursplanering som idag används av över 1000 skolor. Resursplanering finns för både grundskolor och gymnasier och det är nu möjligt att testa tjänsten gratis.

– Jag såg ett behov av att synliggöra både lärare och ekonomiska resurser. Det finns gott om resurser i skolorna, men med en komplex struktur blir de svåra att synliggöra.

Fler behöriga lärare utan rekrytering

Att jobba i enlighet med lagkrav, timplaner och behörigheter är en utmaning för både grundskolor och gymnasier, menar Ulrika Munkby.

– Många sitter med olika Excel-ark och försöker få ihop pusslet. Men det är svårt att få rätt människor på rätt plats om man inte har en tydlig översikt av organisationen. Det finns potential i att nyttja den kompetens man redan har och att använda varje skattekrona mer effektivt.

Skolor kan vända underskottet

Med ett systemstöd som Resursplanering kan rektorn enkelt se vilka behörigheter som kan användas på vilken plats; var det behövs särskilt stöd och hur mycket man behöva rekrytera för att fylla luckorna.

– Digitalisering av processer är viktiga då en ny rektor i genomsnitt bara stannar några år på en skola och kontinuitet riskeras vid varje rektorsbyte. Det finns lagkrav kring både behörighet, trygghet och arbetsro, ingen kan ha alla delar i huvudet och att värna lärarnas arbetssituation är viktigt!

I Bollnäs, Ockelbo och Göteborgs stad finns skolor där man använt sina resurser bättre och effektivare med mål att eleverna ska få bästa tänkbara undervisning. Som bonus har man dessutom vänt stora underskott. För att fler skolor ska ha möjlighet att prova på Resursplanering erbjuds just nu en 30-dagars kostnadsfri testperiod.

– Göteborgs stad har varit extra kul att jobba med, eftersom de både ökat kvaliteten i klassrummet och samtidigt vänt de negativa resultaten. Med effektiv resursplanering kan man äntligen styra med både hjärta och hjärna, avslutar Ulrika Munkby.

Next article