Martina Klingvall talar om vikten av företagskultur på Telness
Startup och Scaleup
Fokus på företagskultur bidrar till ett snabbväxande företag
En företagskultur som bygger på extrem öppenhet kan vara en enorm risk. Men just den risken kan också vara avgörade för framgången! Våga för att vinna!