pocketlaw annons
Vindkraftverk i röd solnedgång för att relatera till grön innovation
Innovation och Affärsutveckling
Sustainable Innovation tar gröna innovationslösningar från ritbord till verklighet
Behovet av innovativa lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan i byggsektorn, energisektorn och logistiksektorn är stort. För att nå långsiktiga resultat krävs samverkansformer som sammanför akademi med näringsliv och offentlig sektor. Den privatägda forskningsaktören Sustainable Innovation fungerar som en katalysator och forum för samverkan som får saker att hända.
Innovation
En miljövänlig framtid för flyget
Antal flygresor ökar i världen samtidigt som vi står inför omfattande klimatförändringar.