Innovation
Varför ska vi hushålla med våra resurser?
För inte så länge sedan levde vi i ett slit- och slängsamhälle. När vi köpt och använt en produkt slängde vi den och på så sätt gick värdefulla investeringar i form av råvaror, energi och arbetsinsatser förlorade.