Skip to main content
Start » News » Ifous sätter fokus på AI i skolan
Sponsrad

Hur ska skolan förhålla sig till AI? Det ska ett nytt FoU-program titta närmare på. ”AI är här och vi behöver ta reda på vad det ger för möjligheter”, säger Karin Hermansson, vd för Ifous.

Karin Hermansson
VD, Ifous

När AI i skolan kommer på tal handlar diskussionen oftast om hur man kan förhindra att elever använder ChatGPT för att fuska. Att AI också skulle kunna vara en tillgång i undervisningen pratar man mer sällan om.

– Idag vet inte lärare och skolledare hur de ska förhålla sig till AI, säger Karin Hermansson. Det behövs mer kunskap och det är därför Ifous tar sig an frågan.

Forsknings- och utvecklingsprogram

Till hösten startar ett treårigt forsknings- och utvecklingsprogram kring just AI där skolhuvudmän som är medlemmar i Ifous är välkomna att delta. I ett första steg har man samlat in frågor och funderingar om AI från lärare och rektorer.

– Frågorna handlar bland annat om hur AI kan användas i undervisningen, vad eleverna behöver kunna om AI och hur skolledare kan använda AI för verksamhetsstyrning, berättar Anna Åkerfeldt, forskare på Ifous.

Anna Åkerfeldt
Forskare, Ifous

Stort intresse

På Ifous har man märkt av ett behov av att diskutera och dela erfarenheter om AI i skolan. Till det första informationsmötet anmälde sig över 30 skolhuvudmän.

– Ett av målen med ett FoU-program är att ge lärare och övrig personal strategier och didaktiska verktyg, förklarar Anna Åkerfeldt. Programmet AI och utbildning hoppas vi ska ge en ökad didaktisk förståelse för när lärare bör använda sig av AI-verktyg.

AI kan till exempel användas vid utformningen av lektioner och eleverna kan få uppgifter där Chat GPT är ett naturligt verktyg. Att formulera frågor till AI är en utmaning i sig och AI-genererade svar kan ligga till grund för lektioner i källkritik.

Den största utmaningen är att utvecklingen går så snabbt.

– Det gör frågan ännu viktigare, påpekar Karin Hermansson. Förstår vi hur AI kan användas kan vi tillsammans påverka utvecklingen.

OM IFOUS 
IFOUS (Innovation, Forskning och Utveckling i Skola och förskola)

  • Är ett nationellt forskningsinstitut för utbildningsväsendet
  • Grundades 2011 och ombildades 2021 till en ideell förening.
  • Cirka 100 av landets kommuner och ett trettiotal fristående skolhuvudmän är medlemmar i Ifous
Next article