försvarsmakten
samhällssäkerhet
Försvarsmakten i ett nytt skede
Från att avvecklats till en spillra från 60-talet byggs en modern Försvarsmakt upp, anpassad mot ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Möt generalmajor Lena Persson Herlitz som leder Försvarsmaktens inriktningsavdelning.   Efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens sönderfall accelererade nedrustningen av den svenska Försvarsmakten som började i slutet av 60-talet då Sveriges militära försvarsförmåga nådde en topp. Då … Fortsätter
försvar
Sponsrad
Ökad kunskap stärker totalförsvaret
Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har omkullkastat den europeiska säkerhetsordningen. Decennier av gemensamt arbete för fred och säkerhet utmanas nu inför öppen ridå. För att hantera det kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läget krävs hela samhällets engagemang. I tider präglade av osäkerhet och instabilitet kan du bidra till den säkerhetspolitiska debatten och det svenska totalförsvaret genom ett … Fortsätter