samhällssäkerhet
Stärkt säkerhetsskydd gynnar hela Sverige
Det finns ständigt krafter som vill försvaga Sveriges funktionalitet eller stjäla våra industri- och forskningshemligheter. En gedigen säkerhetsskyddsanalys på företag och institutioner är det första steget mot en ökad säkerhet som gynnar alla. Det menar Åsa Ahl, säkerhetsskyddsexpert på Säkerhetspolisen. En stor del av Sveriges framgångar vilar på ett fundament av tillit, öppenhet och frihet. … Fortsätter