Skip to main content
försvarsmakten
samhällssäkerhet

Försvarsmakten i ett nytt skede

Från att avvecklats till en spillra från 60-talet byggs en modern Försvarsmakt upp, anpassad mot ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Möt generalmajor Lena Persson Herlitz som leder Försvarsmaktens inriktningsavdelning.   Efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens sönderfall accelererade nedrustningen av den svenska Försvarsmakten som började i slutet av 60-talet då Sveriges militära försvarsförmåga nådde en topp. Då … Continued
försvar
Sponsrad

Ökad kunskap stärker totalförsvaret

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har omkullkastat den europeiska säkerhetsordningen. Decennier av gemensamt arbete för fred och säkerhet utmanas nu inför öppen ridå. För att hantera det kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läget krävs hela samhällets engagemang. I tider präglade av osäkerhet och instabilitet kan du bidra till den säkerhetspolitiska debatten och det svenska totalförsvaret genom ett … Continued