Toppen av Sverige
Ledarskap är nyckeln till att Sverige ska lyckas med Smart industri
Många tror att Smart industri enbart berör digitalisering, robotisering och automatisering, men det är så mycket mer. Det krävs hållbar produktion där vi ständigt ökar effektiviteten, stabila processer och involverade medarbetare för att skapa värde för kunder och samhället i stort. Utmaningarna är stora men potentialen enorm. Det är tydligt. Säkerhetsrisker, kvalitetsproblem liksom miljö- och … Fortsätter