Daniella Waldfogel om chansen till att få en bostad i Stockholm
Tillväxt Stockholm
Landet blir fattigare i takt med bostadskrisen
Varje år hindras tusentals människor från att hitta boende i Sveriges storstadsregioner i allmänhet och Stockholm i synnerhet.