Göran Lundwall om företag som vill växa
Tillväxt
Klarar du klivet från mindre till större?
Två av tre företag har höga eller mycket höga tillväxtambitioner, men resan kan vara riktigt snårig och det är få som lyckas. Göran Lundwall vet varför: