Skip to main content
Start » Utbildning » Unik utbildning ger rätt färdigheter för en framtidskarriär i solenergibranschen
Framtidsyrken

Unik utbildning ger rätt färdigheter för en framtidskarriär i solenergibranschen

I samarbete med: Heta Utbildningar
Foto: Unsplash
I samarbete med: Heta Utbildningar
Foto: Unsplash

Solenergibranschen växer i snabb takt och efterfrågan på kvalificerade montageledare inom solel är rekordhög. På Yrkeshögskolan i Härnösand erbjuds därför en utbildning för dig som vill göra karriär i en riktig framtidsbransch. Det är en unik utbildning som på bara sex månader förbereder kursdeltagarna för en framtid i en spännande bransch.

Andelen solcellsinstallationer som genomförs på privata, offentliga och kommersiella fastigheter ökar stadigt från år till år och intresset för solenergi visar inga tecken på att mattas av. Den som väljer att utbilda sig till montageledare inom solel kan både arbeta som montör, montageledare eller koordinator i en grön framtidsbransch som präglas av nybyggaranda och bidrar till att vårt land ska nå sina högt ställda klimatmål, säger Magnus Pentsén, kursansvarig för Montageledare Solel på Yrkeshögskolan i Härnösand.

Utbildningen har utformats i samråd med solenergibranschen och ger därmed deltagarna exakt de kompentenser de behöver för att vara attraktiva på framtidens solenergimarknad. Eftersom det råder ett underskott på kvalificerade montageledare har den som gått utbildningen många olika karriärvägar att välja mellan.

Knyt kontakter för framtiden

– Vi ger eleverna alla pusselbitar som behövs för att ta sig an olika roller i solenergibranschen, från teori till praktik, från regelverk till projektering, logistik och praktiska färdigheter som montör, säger Magnus Pentsén.

I utbildningen ingår LIA, lärande i arbetet. Det är utbildningsperioder som förläggs ute hos en arbetsgivare. Det ger eleverna möjlighet att bygga ett eget värdefullt nätverk i solenergibranschen, prova på olika yrkesroller och att få en inblick i hur det praktiska arbetet på ett solenergiföretag organiseras.

– Hos oss lär man sig exakt det man behöver för att vara gångbar i branschen, säger Magnus Pentsén.


Montageledare Sol/El

Ingenjör VVS och energi

Drifttekniker kraft-värme

Kyl- och värmepumpstekniker

Underhållstekniker Processindustrin

Driftingenjör Elkraft

Next article