försvar
Sponsrad
Ökad kunskap stärker totalförsvaret
Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har omkullkastat den europeiska säkerhetsordningen. Decennier av gemensamt arbete för fred och säkerhet utmanas nu inför öppen ridå. För att hantera det kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läget krävs hela samhällets engagemang. I tider präglade av osäkerhet och instabilitet kan du bidra till den säkerhetspolitiska debatten och det svenska totalförsvaret genom ett … Fortsätter
Skolan
Framtidens Skola
Nu behöver vi ställa nya frågor till vad skolan kan vara
Vi har saknat klassrummet, den fysiska lärmiljön. Skolans roll som plats för lärande och social utveckling är odiskutabel. Men jag ser tendenser till att vi återgår till det gamla utan att ställa oss frågan vad allt det vi lärt oss av digital undervisning under pandemin ger oss för nya möjligheter. Framför allt eftersom pandemin fått … Fortsätter