samhällssäkerhet
Expertpanel om vår samhällssäkerhet
Fråga 1. Hur kan de frivilliga försvarsorganisationerna bidra till att snabbt stärka Sveriges totalförsvar i ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge?  Pål Jonson, Ordförande i Försvarsutskottet, Moderaterna Fråga 2. Hur arbetar ni med att stärka försvarsviljan? Niklas Karlsson, Vice ordförande i Försvarsutskottet, Socialdemokraterna 1. Svenska Röda Korset utbildar frivilliga inom första hjälpen, psykologisk första hjälpen, frivilligsamordning … Fortsätter
försvaret
samhällssäkerhet
Sveriges säkerhet är hela folkets angelägenhet
Vi måste ta ställning för fred, frihet och demokrati. Folkförankring och försvarsvilja är avgörande för vår förmåga att klara den uppgiften. Nu i midsommartider står sommaren och naturen i full blom. För många av oss innebär det en välbehövlig paus och tid för återhämtning. Samtidigt finns mörka moln på himlen genom Rysslands invasion av Ukraina … Fortsätter