Skip to main content
Sponsrad

Idéburna friskolor avgörande för framtidens skola

Bristfälligheterna i den nuvarande lagstiftningen hotar inte bara de idéburna friskolornas existens, utan även de grundläggande principer som det svenska samhället står för. Begreppet friskola har alltmer blivit synonymt med vinstutdelande skolor som prioriterar ekonomisk vinst över elevernas välmående och utveckling. Till skillnad från vinstutdelande skolor är idéburna friskolor grundade på ideal om att främja en … Continued
Sponsrad

Stoppa brottsligheten inom bostadsrättsföreningar 

Bristfällig lagstiftning innebär ökande brottslighet i bostadsrättsföreningar och en alltmer påtaglig oro för bostadsrättsinnehavare.  Brottslighet i bostadsrätts-föreningar kan handla om allt från bluffakturor till allvarligare överträdelser såsom bedrägeri, bokföringsbrott och mutor. Lagstiftningen ger otillräckligt skydd åt bostadsrättsinnehavare som misstänker brottslighet i sin bostadsrättsförening.  –Medlemmar i bostadsrättsföreningar är ofta i en sårbar position, utan tillräckligt juridiskt … Continued