Skip to main content
Start » News » Stoppa brottsligheten inom bostadsrättsföreningar 
Sponsrad

Bristfällig lagstiftning innebär ökande brottslighet i bostadsrättsföreningar och en alltmer påtaglig oro för bostadsrättsinnehavare. 

Brottslighet i bostadsrätts-föreningar kan handla om allt från bluffakturor till allvarligare överträdelser såsom bedrägeri, bokföringsbrott och mutor. Lagstiftningen ger otillräckligt skydd åt bostadsrättsinnehavare som misstänker brottslighet i sin bostadsrättsförening. 

–Medlemmar i bostadsrättsföreningar är ofta i en sårbar position, utan tillräckligt juridiskt stöd, säger Staffan Teste, Förbundsordförande för Bostadsrättsägarnas Riksförbund. 

Staffan Teste
Förbundsordförande, Bostadsrättsägarnas Riksförbund

Brottslighet kan få omfattande konsekvenser i bostadsrättsföreningar. Under 2023 har till exempel minst fyra föreningsstyrelser avsatts. I ett av fallen visade det sig att en föreningsordförande ägde sju lägenheter i föreningen och att en del av lägenheternas bostadsrättsinnehavare och hyresgäster betalade ut pengar till ett bokföringsbolag som ordföranden själv kontrollerade. Den nytillsatta styrelsen har fortfarande inte fått ta del av föreningens räkenskaper. 

I Värmland inträffade ett fall där släktingar tog kontroll över en föreningsstyrelse. De förhindrade nya medlemsansökningar och hittade på egna ordningsregler. Efter en lång kamp har de övriga medlemmarna lyckats genomföra ett styrelsebyte. I ett annat fall i södra Stockholm tillskansade sig styrelsen en halv miljon kronor utan medlemsbeslut. 

Jobbar för en tryggare boendemiljö 

Bostadsrättsägarnas Riksförbund är en ideell organisation som företräder sina medlemmar i alla de problem en bostadsrättsinnehavare kan råka ut för. 

–Bostadsrättsföreningarnas sårbarhet mot ekonomisk brottslighet är ett problem för både medlemmar i bostadsrättsföreningar och samhället i stort. Genom att erbjuda sina medlemmar juridisk hjälp i alla bostadsrättsfrågor strävar Bostadsrättsägarnas Riksförbund mot att skapa en tryggare boendemiljö för bostadsrättsinnehavare, avslutar Staffan Teste. 

Next article