Skip to main content
Start » News » Fyra tips till dig som är styrelsemedlem i en bostadsrättsförening
Fokus: Bostadsrätt

Fyra tips till dig som är styrelsemedlem i en bostadsrättsförening

Vad är egentligen viktigt att tänka på för dig som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening när det ekonomiska läget ser ut som det gör? Robert Boije och Linda Hasselvik från statliga bolånebanken SBAB ger fyra konkreta tips.

Robert Boije
Chefsekonom, SBAB
Linda Hasselvik
Privat- och Boendeekonom, SBAB

#1 Följ svensk ekonomi och särskilt ränte-utvecklingen noga

Om det är något vi lärt oss de senaste åren så är det att det är viktigt att följa läget i svensk ekonomi och i synnerhet ränteutvecklingen noga, då det kan hända mycket på kort tid. På bara ett par år har förändringar skett som i sin tur haft väldigt stora konsekvenser för ekonomin i både äldre och nya bostadsrättsföreningar. I äldre, vanligtvis relativt sett lägre belånade föreningar, har den höga inflationen bidragit till betydligt högre kostnader för underhåll, reparationer och värme. I nyare, vanligtvis högre belånade, föreningar har räntehöjningarna därtill slagit särskilt hårt.

#2 Troligt att räntorna faller tillbaka men inte till samma låga nivåer som för ett par år sedan

Riksbanken räknar med att styrräntan kommer att ligga kvar på en hög nivå i ungefär två år till. Vi på SBAB, men även Konjunkturinstitutet, tror på en betydligt snabbare sänkning av styrräntan, då vi tror att inflationen faller tillbaka snabbt under våren. En del andra prognosmakare har lagt sig någonstans där emellan. I dagsläget finns inget som tyder på att räntorna kommer att falla tillbaka till samma nivå som före höjningarna inleddes. Därför behöver bostadsrättsföreningens ekonomi anpassas till de nya förutsättningarna.

#3 Budgetarbetet – kanske viktigare än någonsin tidigare

Utgå ifrån en resultaträkning, det vill säga en sammanställning av ekonomin så här långt i år, och komplettera med en prognos för det som kvarstår av året. Jämför resultatet med fjolårets resultat. Sammantaget ger det en bra bild av hur ekonomin ser ut nu och hur den har förändrats jämfört med i fjol. När ni gör prognosen för det kommande året bör ni särskilt titta på vilka kostnader som kan antas öka nästa år jämfört med detta till följd av både inflationen och räntehöjningarna.

#4 Vänta inte med att höja avgiften

Trots ett gediget budgetarbete och försök att sänka kostnader så kommer många föreningar att stå inför faktum att avgifterna behöver höjas och i vissa fall rejält. Som styrelse behöver man se till att det sker i tid. Det är inte ekonomiskt hållbart att använda sparade medel för löpande kostnader. Många hushåll har det redan nu tufft rent privatekonomiskt. Kommunicera därför avgiftshöjningar i så god tid som möjligt och motivera dem på ett tydligt sätt. Skriv till exempel hur stora lån som har förfallit eller beräknas förfalla och vilka ökade kostnader det medför.

Next article