Skip to main content
Start » News » Fem starka skäl till solel för er bostadsrättsförening
Sponsrad

Med stora takytor och oftast ingen skuggning så har bostadsrättsföreningar en enorm möjlighet att kunna börja producera sin egen el med solceller. Solceller för bostadsrättsföreningar innebär t ex sänkta månadskostnader, stärkt miljöprofil, attraktivare bostadsrätter och mindre sårbarhet för elprisökningar. Tillsammans med gemensamhetsel finns stora möjligheter till besparingar, samtidigt som ni gör klimatnytta genom att producera närproducerad egen förnybar el.

#1 Sänkt månadskostnad

Med solel börjar ni spara pengar i form av minskad elkostnad från dag ett! Ni sänker månadskostnaden för era medlemmar. Avkastningen på solkraftanläggningen är 7–9% årligen så det blir lönsamt även om ni lånar till investeringen. Och lägre månadskostnader ökar värdet på bostadsrätten!

#2 Miljövänligt, fossilfritt och närproducerat

För en bostadsrätts-förening som tänker på miljön är solel ett självklart val. Genom att producera elektricitet koldioxidneutralt och lokalt så minskar ni inte bara utsläppen utan också behovet av att bygga ut elnätet när staden växer. Ni gör en insats för miljön både i det lilla och det stora perspektivet!

#3 Livslängden

PPAM använder bara kiselsolceller med mycket lång teknisk livslängd. Solcellspaneler från oss håller över 30 år med minimalt underhåll. – Vi har dessutom förmånliga serviceavtal för att er solkraftsproduktion ska bli helt bekymmersfri!

#4 En bra ekonomi – är många år

Investeringen i solkraft är bättre än pengar på banken, när investeringen är återbetald producerar solkraftsanläggningen el i ytterligare 10–20 år. Anläggningen gör det dessutom förmånligt att gå över till gemensamhetsel och spara på de fasta elkostnaderna varje år.

#5 Känslan

Det är smart att vara elproducent och det är lätt att vara stolt när man tar ett stort miljöansvar och bidra till en bättre värld. Tekniken är dessutom spännande och kan göra även en gammal fastighet high-tech – utan att påverka utseendet, som Brf Anno 1905 i Göteborg!

Nyckelfärdig solcellsanläggning

Det enklaste, snabbaste och tryggaste sättet att konvertera er bostadsrättsförening till ren energi är med våra nyckelfärdiga solkraftverk.

Vi tar ansvar för hela processen till dess er solkraftanläggning är igång – och i och med att vi har gjort installationen kan vi ge mycket förmånliga garantier.

Vi kan övervaka er solkraftsanläggning dygnet runt, året runt för att tidigt upptäcka eventuella avvikelser och åtgärda dem innan de blir ett problem för er.

  • Med över 10 års erfarenhet har ni en trygg solcellsleverantör.
  • Vi har full koll genom hela entreprenaden med allt från planering, säkerthet och dokumentation.
  • Supportavtal – Vi övervakar och har koll på er kompletta anläggning.
Next article