Skip to main content
Start » News » Krav på radonmätning för BRF:er
Sponsrad

Vad finns det för krav?

Bostadsrättsföreningar, BRF:er, har en skyldighet att ha vetskap kring radonsituationen i sina byggnader så att de boende inte far illa. Enligt strålskyddslagen (2018:396) finns det krav på bostadsrättsföreningen att halten radon inte överstiger referensnivån 200Bq/m3. Halter över 200Bq/m3 anses som en hälsorisk och kan skada de boende. Det är därför av yttersta vikt att BRF:er aktivt arbetar för att säkerställa att radonhalten i deras byggnader ligger under referensnivån. Det enda sättet att ta reda på en byggnads radon i inomhusluften är genom en radonmätning.

Vem kontrollerar att radonmätningar blir av?

Kommunernas miljö och hälsoskyddsnämnder är den kontrollerande tillsynsmyndigheten som ansvarar att BRF:er har vetskap kring sin radonsituation. Kommunerna har gemensamt att de följer strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning i bostäder.

De kan dock ha olika krav i vilken omfattning mätningarna ska utföras. Vissa kommuner kräver mätning av varje trapphus som separata enheter, medan andra betraktar hela byggnaden som en enhet. Därför är det enklast att kontakta din kommun för att veta exakt vilka krav som finns på just din BRF.

Hur går en mätning till?

Precis som kommunerna följer vi på Eurofins Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Vid lägenhets-mätning i lägenheter finns det krav att BRF:en ska mäta minst 20% av lägenheterna i varje huskropp samt mäta minst en lägenhet på varje våningsplan.

Lägenhetshus som saknar källare måste, utöver de resterande 20% i varje huskropp, mäta alla lägenheter på markplan. Medan lägenhetshus med källare behöver mäta minst 20% i varje huskropp. Lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt bör prioriteras. Detsamma gäller lägenheter där byggnadsmaterialet antas påverka radonhalterna.

Offert eller frågor

Är du en BRF och ska mäta radon? Vid volymer över 100 detektorer får ni gärna kontakta oss för en offert. Ni är såklart också alltid välkomna att kontakta oss, vi finns här för att underlätta processen och svara på alla era frågor och funderingar.


Kontakta oss på: [email protected] eller 010-490 84 80

Next article