Start » Framtidens Utbildning » Yrkeshögskolan: en viktig pusselbit i det livslånga lärandet
utbildning

Yrkeshögskolan: en viktig pusselbit i det livslånga lärandet

Foto: Shutterstock

Konkurrensen på arbetsmarknaden blir allt tuffare och behovet av kompetensutveckling och livslångt lärande allt tydligare. Det nya omställningsstudiestödet och studier på yrkeshögskola (YH) kan vara ett attraktivt alternativ för många som vill utvecklas i sin yrkesroll.

Från och med årsskiftet kan du som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden få omställningsstudiestöd när du studerar. Stödet är en del av en historisk reform för livslångt lärande och beräknad fullt utbyggt omfatta drygt 40 000 personer om året. Omställningspaketet omfattar 11 miljarder kronor och ger dig rätt till stöd för max 44 veckors studier.

Den som vill ansöka om omställningsstudiestöd lämnar in sin ansökan till CSN, som sedan kommer att stämma av om utbildningen stärker ställningen på arbetsmarknaden med parternas trygghetsorganisationer – eller i de fall det rör arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal med den nya statliga omställningsorganisationen under Kammarkollegiet. 

Jessica Sjönell

Analytiker, Myndigheten för yrkeshögskolan

Foto: Privat

Yrkeshögskolan är redan idag en av de populäraste utbildningsformerna för de som får stöd till omställning. För ett par år sedan visade en rapport från omställningsaktören TRR att yrkeshögskolan t.om. är den allra populäraste utbildningsformen för tjänstemän som ska ställa om. Med den nya omställningsreformen förväntas yrkeshögskolans popularitet och betydelse öka ytterligare.

Det nära samarbetet med arbetslivet och den stora andelen praktik (LIA) är två av de viktigaste orsakerna till att yrkeshögskolan gjort sig känt som en utbildningsform som leder till jobb. Utbildningarna är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov och de studerande får redan på utbildningen kontakt med potentiella arbetsgivare.

Erbjuder även kurser

Sedan två år tillbaka erbjuder yrkeshögskolan inte bara yrkesinriktade program utan även kurser, kortare YH-utbildningar som är upp till 99 poäng, motsvarande ett halvårs heltidsstudier. Intresset har varit jättestort och nya grupper har kommit i kontakt med yrkeshögskolan.

Till skillnad mot tidigare YH-utbildningar riktar sig kurserna till personer som redan är eller varit etablerade på arbetsmarknaden, de som vill framtidssäkra sin kompetens eller söka nya karriärmöjligheter.

Jessica Sjönell

Kurserna svarar mot de utmaningar samhället står inför här och nu. Därför är det stort fokus på digitalisering, automation, energieffektivisering och klimatomställning. Yrkeshögskolans kurser motsvarar vad som frågas på arbetsmarknaden men tar också hänsyn till individens behov av kompetensutveckling. Dessutom är de flesta utbildningar på distans och har ett flexibelt upplägg så att de lättare ska kunna kombineras med jobb och privatliv.

Hur ser du på ditt livslånga lärande? Börjar det kanske bli dags för en YH-kurs? Glöm då inte bort att ansöka om omställningsstudiestöd.  

Nästa artikel