Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Svenska Röda Korset om vår samhällssäkerhet
Sponsrad

Fråga 1. Hur kan de frivilliga försvarsorganisationerna bidra till att snabbt stärka Sveriges totalförsvar i ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge? 

Pål Jonson, Ordförande i Försvarsutskottet, Moderaterna

Fråga 2. Hur arbetar ni med att stärka försvarsviljan?

Niklas Karlsson, Vice ordförande i Försvarsutskottet, Socialdemokraterna


1. Svenska Röda Korset utbildar frivilliga inom första hjälpen, psykologisk första hjälpen, frivilligsamordning och andra områden. Vi har som enda frivilliga försvarsorganisation särskilda uppdrag, inom totalförsvarets sjukvård och inom civilbefolkningens skydd i krig, områden som är prioriterade i den pågående totalförsvarsuppbyggnaden. Som organisation har vi ett särskilt uppdrag att informera om de regler som gäller i krig, den humanitära rätten. Här finns det utvecklingsmöjligheter inom totalförsvarets alla delar.

Ylva Jonsson Strömberg

Krisberedskapschef, Svenska Röda Korset

2. Våra erfarenheter från Sverige och internationellt visar att om man är utsatt i vardagen drabbas man hårdare när kriser sker. Det behövs ett gemensamt fokus på de enskilda, grupper och samhällen som drabbas vid allvarliga händelser. Vi måste alla ha förmågan att kunna bidra, och hjälpa varandra – genom att gå en första hjälpen-utbildning, eller genom att bistå grannar när kriser sker. Vår förmåga att motstå allvarliga händelser, vår resiliens, grundas i vår tillit och möjlighet att hjälpa varandra, på individ- och på samhällsnivå.

Next article