Skip to main content
Start » Tillväxt » – Knuffa ut gubbarna!
Tillväxt

– Knuffa ut gubbarna!

Claes Hemberg är sparekonomen på Avanza Bank som ständigt påminner oss om vikten av kvinnornas sparande och pension.

Han är också styrelsemedlem i AllBright och han har en klar bild av vad som behöver göras för att nå högre jämställdhet i näringslivet. Det kokar ytterst ner till individnivå.

Han bär ofta hängslen som tillhörde hans farfar. De ger en känsla av ekonomisk trygghet. Men ska de fungera fullt ut behöver de jämvikt, ett ämne som ständigt engagerar honom.

Det handlar om kompetens

Han konstaterar omedelbart att det i svenska börsbolag endast är 20 procent kvinnor i styrelserna. En procent av styrelseledamöterna är från Asien. Ska företagen återspegla den globala marknaden borde det vara 50 respektive 30 procent. Claes Hemberg ser sin delaktighet i AllBright som en ren nödvändighet för att skapa förändring.

− Det handlar om kompetens, säger han. Ska vi bli bäst räcker det inte med skog och järnmalm, vi måste använda våra kunskaper och vår kompetens på bästa sätt. För 100 år sedan var det ingenjörer som byggde vår industri, nu är ekonomi och humanism som behövs. Men frågan är varför kvinnor inte tar de här jobben när de finns?

Menar du ”tar” eller ”får”?

− Ett jobb är inget du får, ett jobb tar du. Det är en viktig grundinsikt. Gubbarna flyttar inte på sig, de har sina gamla kompisar som håller varandra om ryggen. Kompetensen finns hos kvinnorna, men de har inte lika vassa armbågar. Enda lösningen på problemet är att ta jobbet och samtidigt sparka ut en gubbe. Snart utkristalliserar sig en värld med dels gubbföretag och dels mångfaldsbolag. Gissa vilka som vinner.

Brist inom finans

Just finansbranschen är ett tydligt exempel på en sektor där jämställdhetens kvarnar maler långsamt. I dag är könsfördelningen bland chefer i princip 80/20 till männens fördel. Men Claes Hemberg anställer mycket hellre kvinnor än män.

Näringslivet borde vara betydligt mer otåligt

− Jag skulle inte tveka en sekund, kvinnor saknas i finansbranschen. En kvinna skulle sannolikt ha infallsvinklar som jag inte har. Att samla olika människor är jätteviktigt för att få fram nya idéer. Även nya svenskar och adopterade är ovanliga finansbranschen. Det börjar svänga en aning nu, men det gäller att hitta positiva förebilder.

Hur ska vi gå fortare fram tycker du? Du tror inte på kvotering?

− Vi måste få mellanchefer att engagera sig och ställa högre krav på rekryteringsprocessen. Får vi bara en kvinnlig sökande till en tjänst måste vi anstränga oss mycket mer. Näringslivet borde vara betydligt mer otåligt, och de rekryteringsbyråer som fokuserar på kvinnor kommer bli framgångsrika. Männen måste samtidigt bidra och ta mer ansvar hemma så att kvinnorna kan jobba mer om de vill det. Om vi delar på föräldradagar och pension kanske kvinnan vågar söka det tuffare jobbet istället för att stå tillbaka i flera år. Vi behöver införa en ”sampension” där gifta par delar på en pensionspott.

Vad är ditt budskap till kvinnor i karriären?

− Gaska upp dig! Vi kan inte vänta på att samhället eller näringslivet tar egna initiativ. Kvinnorna måste ta ansvar för förändringen, ställ era chefer mot väggen, kräv karriärväg, välj bara företag som tänker rätt. Gubbföretagen går miste om viktig kompetens och utveckling. Och kunder! Kvinnor är dessutom ofta ännu mer kompetenta än gubbarna, men många kvinnor upplever att de inte är efterfrågade. Det är bara en myt. Det handlar om att ta sin plats. Det kommer inget inbjudningskort.

Next article