Start » Tillväxt » En enorm potential för Sverige
Tillväxt Stockholm

En enorm potential för Sverige

nyanländ sverige intervju
nyanländ sverige intervju
Som nyanländ i Sverige är det många som drömmer om ett jobb, någonting som man sällan kan ta för givet. Foto: Unsplash

Nyanlända som kommit till Sverige vill ha jobb nu. Idag. Men sanningen är att det är väldigt svårt.

Det är väldigt svårt att ens få komma på intervju i Sverige när nätverket saknas och Cv:t består av arbetsgivare och utbildningar som svenska rekryterare inte är vana vid.

Samtidigt skriker många branscher efter kompetens. Gapet mellan nyanlända och arbetsgivare inspirerade mig till att starta ett rekryteringsbolag med målet att få nyanlända i arbete.

Så föddes idén

Under min tid som marknadschef på ett annat bolag började vi att anställa folk med olika bakgrund som bidrog med nya idéer kring hur vi kunde nå fram till olika mångkulturella målgrupper i Sverige. Framförallt genom att annonsera i kanaler som följdes av människor med olika bakgrund. Insikterna ledde snabbt till en ökad marknadsandel och jag lärde mig att mångfalden i vår personalstyrka bidrog direkt till affärsnyttan.

Samtidigt kom många människor till Sverige i hopp om ett bättre liv. Kunde vi bli bättre på att ta tillvara på all denna kompetens och motivation?

3 barriärer

Under en förstudie till bolaget lärde vi oss att de främsta barriärerna till att bolagen inte anställde fler nyanlända var:

  1. Hur skulle de hitta kompetensen de behövde?
  2. Språket
  3. Kulturella skillnader.

Sedan vi startade 2016 har vi sett hundratals personer komma i arbete och vi har lärt oss att väl på arbetsplatsen kommer språket ofta kommer mycket snabbare än en kan tro. En viktig faktor i detta som de flesta kanske inte tänker på är att den mest frekventa vokabulären på arbetsplatser är relativt begränsad jämfört med hela språket. Det går alltså snabbt att klara av jobbsvenskan.

Som jag själv lärde mig i en tidigare arbetslivserfarenhet så kan kulturella skillnader vara en tillgång för företaget och för att förstå hela sin kundgrupp bör företag sträva efter att också spegla samhället. Jag brukar också visa upp siffran 0,0014 som en slags ”ödmjukhetssiffra” – Sveriges andel av världens befolkning. Det finns onekligen fler perspektiv och mycket att lära av olika erfarenheter.

Stora möjligheter

Förutom rekrytering ser jag utbildningssamarbeten som en viktig del för att utveckla den efterfrågade kompetensen i olika branscher. Software Development Academy, ett samarbete med KTH, är ett sådant exempel – en plattform som har i syfte att intensivutbilda IT-utvecklare.

Om det är något jag lärt mig ifrån att ha sett hundratals nyanlända komma i arbete och berika svenska företag så är det att det rör sig om personer som kämpat hårt för att förbättra sina liv och att samma motivation i regel syns på arbetsplatsen eller på en utbildning. Rätt nyttjat så är detta en enorm potential för Sverige

Nästa artikel