Skip to main content
Start » Tillväxt » Integrerar affärssystem med produktion för en smart fabrik
Sponsrad

Genom en helt ny integrationsplattform knyts processer i affärssystemet ihop med produktions- och lagerprocesser. Resultatet blir en i princip helt automatiserad fabrik som ger konkurrensfördelar jämfört med att flytta produktion till låglöneländer.

Det är företaget ROL som för några år sedan insåg att om de ville behålla produktionen där den fanns, måste de nå en helt ny nivå av automatisering och digitalisering.

– Vi tittade oss runt omkring och förstod att dit vi ville nå hade ingen tidigare nått, så vi fick börja från noll och bygga vårt eget system, berättar Anders Bråhn, projektledare på ROL.

De tog hjälp av IFS, vars affärssystem IFS Applications de använt under många år, och deras partner Addovation.

– Tillsammans med dem utvecklade vi helt nya integrationsgränssnitt som vi implementerat i vår fabrik i Litauen, där vi i en robotiserad tillverkningsprocess tillverkar elektriska höj- och sänkbara bord.

De visste inte om det skulle gå att integrera IFS Applications med produktionen, men ville försöka och det har fungerat över förväntan.

En helt unik smart fabrik

Fabriken är på 9000 kvm och där finns 15 tillverkningsceller med totalt 35 robotar. I produktionen finns 9 AGV:er, automatiserade truckar, som sköter flödet.

– Idag styrs allt från ekonomi och materialflöden till produktion och underhåll via IFS Applications. Även planeringen av exempelvis när inköp av material ska ske för att nå kundprognoser och vilka delar som tillverkas när, berättar Stefan Brengdahl, affärssystemansvarig på ROL.

Tidigare styrdes robotarna och tillverkningsprocesserna till stora delar manuellt, men nu styrs de via den digitala integrationsplattformen. Det innebär att operatörerna därmed har övergått från att praktiskt styra tillverkningen till att övervaka produktionscellernas processer och se till att de fungerar optimalt.

– En av utmaningarna under processen har varit att involvera alla i utvecklingen för att skapa en förståelse för förändringen och få med dem i utvecklingsarbetet. Nästan alla på fabriken i Litauen var delaktiga i projektet och idag märks en stor stolthet över den moderna fabriken, som är unik i sitt slag i Baltikum.

Nya roller på fabriken

Fabrikens anställda har genomgått internutbildningar då deras roller delvis förändrats och ny kompetens har behövts.

– Det är kul att se hur många av dem som har vuxit och tagit på sig mer ansvar under processen. Det har funnits en underutnyttjad kapacitet som nu kommer företaget till gagn, vilket känns mycket bra, fortsätter Stefan Brengdahl.

Antalet anställda har inte minskat, däremot har produktionsvolymen ökat ordentligt i fabriken, vilket var en förutsättning för att möta den ökande försäljningen. 

– Man kan säga att vi var tvungna att skapa en mer effektiv produktion för att möta det ökade ordertrycket utan att flytta hela produktionen till låglöneländer. Vi visste ju inte på förhand om det skulle kunna gå, så att se hur alla bitar har fallit på plats, en efter en, till en fungerande helhet har varit otroligt tillfredställande och kul, avslutar Anders Bråhn.

Next article