Skip to main content
Start » Tillväxt » Norrbotten påverkar Världen AB
Toppen av Sverige

Norrbotten påverkar Världen AB

Linda Nilsson
Linda Nilsson
Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare. Foto: Per Pettersson

Vårt Arktiska läge ger oss stora fördelar. Vi har utvecklats till en unik testbädd för bilindustrin där allt från däck, enstaka komponenter till konceptbilar testas i vårt vinterklimat. Med stöd av Luleå Tekniska Universitet och deras världsledande forskning samt den samlade IT-kompetensen som utvecklas i länet ser vi hur biltestverksamheten nu breddas till att omfatta fler transportslag, fler kunder.

Att vi dessutom ser hur vårt klimat och vårt geografiska läge lockar fler och fler besökare som inte bara uppskattar våra årstider och vårt norrsken utan lika mycket ser på hur vi med vår gröna energi och vårt klimat-tänk utvecklar framtidens smarta samhällen. Vi bygger attraktiva samhällen i en Arktisk miljö där vår kunskap hjälper andra samhällsbyggare. Regeringens ambition, att Sverige ska bli en permanent världsutställning och världens första fossilfria välfärdsland, är en ambition som vi uppskattar och driver.

Vattenfall, LKAB och SSAB arbetar tillsammans med projektet HYBRIT, Hydrogen Breaktrought Ironmaking Technology, framtidens fossilfria ståltillverkning. Parallellt pågår utveckling i Malmfälten för att framtidens gruva ska vara koldioxidfri, digitaliserad och autonom precis som omställningen av hela transportsektorn som också ska vara koldioxidfri, automatiserad och helt digitaliserad. Godsets betydelse blir en del i Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler och järnvägen nyttjar sin fulla potential. Vi utvecklar och använder större delen av sjöfartens kapacitet. Allt för att säkra långsiktig konkurrenskraft.

Från Narvik till Kina

I Norrbotten är vi mitt i omställningen! Luleå Hamn är i dag en TEN-Core hamn, det vill säga en hamn av särskild vikt för det transeuropeiska transportnätet. Utbyggnaden av hamnen, projekt Malmporten, är påbörjad. Allt för att bryta fossilberoendet och minimera negativ miljöpåverkan samt ge en ökad effektivitet. Denna investering är oerhört viktig och nödvändig för transporten från gruvorna till kunden ut i världen.

Första spadtaget på Norrbotniabanan är taget. Investeringarna blir en del i en den järnvägslänk som färdigställer Bottniska korridoren och binder samman norra och södra Europa i Scan Med korridoren. Att vi samtidigt ser hur den norra järnvägskorridoren från Kina till Finland kan förlängas över Haparanda till Narvik ger ett järnvägssystem där två huvudstråk korsar varandra. Dessa exempel på satsningar i vår infrastruktur för att bryta fossilberoendet och minska utsläppen är en nödvändig satsning på det globala transportsystemet.

Halverad restid

I och med Norrbotniabanans färdigställande förkortas godstransporterna söderut med 81 km. Dessutom halveras restiden mellan Umeå och Luleå. Vi får ökad kapacitet för vårt gods men också en ökad arbetsmarknadsregion! Så länge Norrbotniabanan inte är färdig och i bruk fram till Luleå förlorar Sverige 1,74 miljarder kronor årligen på grund av kapacitetsbrist och ineffektiva transporter, Ramböll 2014.

Från rapportens publicerande och fram till idag är det en förlust på 10.4 miljarder för landet Sverige, det vill säga en tredjedel av den totala investeringen! På 30 år blir det 52,2 miljarder! För att våra företag fortsättningsvis ska vara världsledande och konkurrera på en internationell marknad har vi inte råd att vänta! Vi gillar tempo och verkställighet i Norrbotten så varmt välkomna till en del av hela Sveriges Världsutställning!

Next article