Start » Tillväxt » Skellefteå i fokus för Europas gröna omställning
Toppen av Sverige

Skellefteå i fokus för Europas gröna omställning

En 3D-ritning av ett nytt kulturhus.
En 3D-ritning av ett nytt kulturhus.
Sara kulturhus. Foto: Arkitektbyrån White i samarbete med MIR

Skellefteå kommun är i förändring. Fler och större företag väljer att etablera sig i området. De kommande tio åren beräknas invånarantalet att öka med minst 8000. Det innebär både utmaningar och möjligheter. Just nu pågår flera projekt som skapar tusentals nya jobb och bostäder. Kommunens hållbarhetsstrategi och byggande i trä är en viktig del i att göra Skellefteå till en hållbar och attraktiv stad att leva och verka i.

Samhällsutvecklingen i Skellefteå går framåt i snabb takt. Kommunen har satt som mål att växa från dagens cirka 72 000 invånare till 80 000 det närmaste decenniet. Men det kan bli ännu fler. Nyetablering av viktiga storföretag innebär många nya arbetstillfällen och behovet av arbetskraft är stort. Det gör att efterfrågan på tomter och bostäder har ökat markant och just nu byggs det som aldrig förr.

Viktigt att samarbeta över gränserna

– Den största utmaningen blir att utveckla ett hållbart och gott samhälle på så kort tid. Ett samhälle som ska vara bra att leva och bo i för alla. För att klara den snabba utvecklingen och nå målen är det väldigt viktigt att samarbeta över gränserna. Det är ett stort jobb som pågår och det är viktigt att vi kommunicerar med omvärlden om vad som händer. Bland annat planeras det för minst 5000 nya bostäder i Skellefteå och då krävs det ett brett samarbete och dialog med privata byggföretag för att bygga enligt våra hållbarhetsmål.

Det säger Kristina Sundin Jonsson som är kommundirektör i Skellefteå kommun och den vars axlar en del av ansvaret vilar på för att nå hela vägen. Kristina Sundin Jonsson är född och uppvuxen i Skellefteå och fanns med redan i ett tidigt stadium i arbetet med stadens hållbara utveckling.

Grön omställning

– Det började för cirka åtta år sedan. Invånarantalet blev färre och utvecklingen gick inte åt rätt håll. Vad skulle man göra för att vända trenden? Vilka styrkor fanns? Vi behövde bli mer offensiva. Planen var ett hållbart samhälle och att genomföra en grön omställning.

Kristina Sundin Jonsson

Kommundirektör Skellefteå kommun

Lång tradition av träbyggande i Skellefteå

Att skapa ett hållbart samhälle är en global utmaning. I Skellefteå är hållbart byggande av stor vikt. Det är en viktig del i formandet av ett hållbart samhälle.

Här ligger kommunen i framkant. Skellefteå har en lång tradition av träbyggnad och man har stöttat utvecklingen och forskningen på trä. Skellefteå är idag en av de mest framstående svenska kommunerna inom modernt träbyggande.

Kunskapen och tekniken som utvecklats inom regionens forskning och företag har
varit vägledande för andra städer med samma mål. Skogsindustrin i området har också inneburit många arbetstillfällen och ökat exporten av trävaror och tjänster.

Nytt kulturhus i trä

– Det industriella träbyggandet är påtagligt i kommunen med bland annat flera offentliga byggnader, hyreshus och broar i trä och många byggprojekt är på gång. Nästa stora projekt är Sara Kulturhus som ska stå klart 2021 och som i huvudsak kommer att byggas i trä. Det är ett stort projekt där hela innehållet präglas av hållbarhetstänkandet.

Viktigt att minska avståndet mellan människor

Men hur man bygger är också en viktig aspekt av idén med hållbarhet.

– Det handlar om att bygga så att man minskar avståndet mellan människor och skapa mötesplatser. Här är också ett rikt kultur- och fritidsliv oerhört viktigt.

Kommunens strategiska arbete förväntas öka invånarantalet markant. Skellefteå har den lägsta arbetslösheten på länge och mer arbetskraft kommer att behövas.


Northvolt tillverkar battericeller och aktivt material som går att återvinna. Foto: Northvolt

Etablering av stor batterifabrik

– Många företag har besökt kommunen och flera har visat intresse för att etablera sig här. Därför kommer vi att behöva yrkeskompetens inom de flesta områden. Vi behöver bli fler.

Batterifabriken Northvolt är på gång att starta sin verksamhet i Skellefteå. I höstas påbörjades den första etappen av fabriken. Northvolts etablering är ett gigantiskt projekt som ger ringar på vattnet i form av nyanställningar och att fler företag flyttar till kommunen.

Tusentals nya jobb

– Fabriken kommer att innebära 3000 direkta nya jobb i Skellefteå. Behovet av arbetskraft är stort, säger Kristina Sundin Jonsson och fortsätter.

Skellefteås samhällsutveckling och hållbarhetsarbete har lett till ett ökat samarbete mellan kommunerna i regionen. Redan på ett tidigt stadium insåg man att det här är ingenting man klarar på egen hand. I det finns det en styrka, menar Kristina Sundin Jonsson som är hoppfull inför framtiden.

– Förutsättningarna att nå målen utifrån ett hållbarhetsperspektiv är mycket goda. Om vi har en gemensam målbild som delas av alla är jag helt säker på att vi kommer nå ända fram, säger hon och fortsätter.

– Just nu pågår en av de största industriella satsningarna i Sverige. Och det hållbara tänkandet finns med i allt vi gör. Det är roligt att kunna bidra med något stort och till en grön omställning i Europa. Det är en fantastisk resa att få vara med om.

Nästa artikel