Skip to main content
Start » Tillväxt » Klarar du klivet från mindre till större?
Tillväxt

Klarar du klivet från mindre till större?

Göran Lundwall om företag som vill växa
Göran Lundwall om företag som vill växa
Foto: Almi Företagspartner/Unsplash

Två av tre företag har höga eller mycket höga tillväxtambitioner, men resan kan vara riktigt snårig och det är få som lyckas.

Tillväxtresan för företag som växer i omsättning och antal anställda kan vara utmanande och svår. De företag som är framgångsrika är värda all beundran. Många företag vill växa. Men att klara klivet från mindre företag till större är ganska ovanligt. Trots det kan vi i Sverige stoltsera med många ”enhörningar”, det vill säga bolag med en omsättning över en miljard.

Nio av tio har viljan

Almis årliga tillväxtundersökning visar att många företag vill växa. Närmare nio av tio har någon form att tillväxtvilja. Drygt två av tre företag har höga eller mycket höga tillväxtambitioner. Många företag vill alltså växa kraftigt. Och vi bor i ett land med goda förutsättningar för entreprenörer att starta och driva företag. Enligt GEM-rapporten (Global Entrepreneurship Monitor) upplever åtta av tio i Sverige att det finns goda möjligheter att starta företag.

”Det placerar oss i topp av alla länder”

Det placerar oss i topp av alla länder i undersökningen. Samtidigt är det bara en av tre som anser sig har kunskap och förmåga att starta företag. I den frågan kommer Sverige på sista plats. Detta kan ju tyckas paradoxalt.

Vi vet hur man gör

Det startas många företag i Sverige idag. Men det är förhållandevis få som går från att vara start-up till att bli ”scale-ups”, det vill säga företag med skalabara affärsidéer som växer kraftigt. Vi behöver ett ökat fokus på företag med ambition och vilja att växa. Vi behöver också ett utvecklat system för att stimulera kunskap och förmågan att driva företag.

”Var femte företag behöver arbeta med företagets affärsutveckling.”

På Almi har vi lång erfarenhet av att jobba med tillväxtföretag. Riskvillig finansiering är ofta en förutsättning för ett företag att ta steget från startup till scale-up. Yttterligare ett viktigt område är att arbeta med affärsutveckling och att hela tiden jobba med företagets affärsmodell. Av den årliga tillväxtundersökningen som Almi genomför framgår att var femte företag med tillväxtplaner är i behov av att arbeta med företagets affärsutveckling.

Potentialen avgör investeringen

Det är bakgrunden till att vi nu i ökad grad riktar Almis resurser mot de utmaningar som tillväxtföretag står inför. Ju större potential för tillväxt desto mer resurser kan Almi satsa. Vi gör det genom ett antal nya tjänster som är särskilt utformade för att stödja företag med ambition och potential att växa.

Nu lägger vi alltså till ytterligare åtgärder, som ska bidra till att fler företag tar klivet från start-up blir scale-ups. Och kanske att vi i slutändan kan stoltsera med ännu fler svenska ”enhörningar”.

Next article