Skip to main content
Start » Tillväxt » 10 steg för att nå framgång
Ekonomi

10 steg för att nå framgång

I Sverige ser vi många startups som lyckas men givetvis finns en mängd idéer som aldrig kommer ur startblocken eller havererar på vägen. Vad är det som skiljer vinnare från förlorare?

Finns det mönster för framgång? Vi diskuterade detta med Jack Melcher-Claësson som sedan strax efter millennieskiftet varit med och startat och drivit ett antal bolag och upplevt såväl fram- som motgångar. Idag arbetar han med aktiviteter för unga bolag på Epicenter Stockholm med 350 medlemmar på 30 000 kvadratmeter.

Ett digitalt innovationshus för några av Sveriges största bolag, snabbast växande scale-ups samt startups. Han var också med och startade Traveas som nu är börsnoterade Everysport Media Group. Jack räknade, i prioritetsordning, upp 10 nycklar han bedömer som viktiga:

 

Nummer 1
Rätt team

Människorna är nyckeln till framgång. En mindre bra affärsidé kan räddas av rätt team och en bra affärsidé kan kraschas av fel. Viktigt att personerna inte är för lika varandra, exempelvis bara tekniker eller bara supersäljare. Ni ska trivas ihop men kunna ta diskussioner, lösa konflikter och orka ifrågasätta varandras tankar. Klara av varandra i princip dygnet runt, vecka efter vecka, månad efter månad. En konstellation som skapar energi, inte suger energi. Inse också att det är svårt – och inte lika roligt – att nå framgång ensam. Även om exempel som bevisar motsatsen finns.

 

Nummer 2
Rätt setup

Hänger till del samman med första punkten men mer om att inbördes förhållanden måste vara rätt. Ägarbilden är en del och det är inte självklart att andelarna ska vara jämnt fördelade. En delägare kanske vill vara mer perifer, arbeta mindre eller har en livssituation som inte medger att all tid läggs på företaget. Respektera det och forma rätt delägande. Passiva ägare som delfinansierar uppstarten kan vara bra i vissa lägen men också innebära problem om de börjar ställa krav på inriktning, försäljning, utökat delägarskap och annat.

 

Nummer 3
Rätt timing i livet

En punkt som är svår är att bedöma. Fel timing kan vara om man tänker sig att bilda familj vilket kräver mycket tid. Om någon planerar att vara föräldraledig så ska det också tas med i beräkningen när ägarformerna bestäms. Det gäller sedan att också ha beredskap för oplanerade saker i livet. Då kan det bästa vara att ta en fullständig time-out hellre än att arbeta deltid. Dagens teknik gör det möjligt att arbeta på distans vilket också kan vara en möjlighet. Viktigt är att alla är överens om upplägget och arbetsfördelning innan allt genomförs.

 

Nummer 4
En bra affärsidé

Förvånansvärt att detta inte är punkt nummer 1 men människorna bakom är alltid viktigare. En bra affärsidé är sällan unik. Se hellre till att göra något befintligt betydligt mycket bättre. Unika idéer har en tendens att vara för tidiga. Exemplen är många på verksamheter som målgruppen ännu inte varit mogna för. Unikt innebär också att ny mark måste brytas vilket är dyrt. Idén måste kunna förverkligas till rätt pris. Den måste också vara möjlig att utveckla och justera på vägen. Räkna med att den första affärsidén under resans gång kommer att förändras, utvecklas, justeras och anpassas så den blir bättre och mer lönsam.

 

Nummer 5
Rätt timing i marknaden

Detta hänger samman med ovanstående där en idé som ligger före sin tid per definition är svår att lyckas med eller blir kostsam. På samma sätt blir en ”sen” idé som inte tillför något nytt också en idé som faller. En grundförutsättning är att ha god insikt i marknaden, hur den utvecklats och vilka förväntningar som finns. Att komma in rätt på marknaden handlar sedan om tur och skicklighet att välja rätt tidpunkt då efterfrågan och behov väcks men ännu inte tillfredsställts.

 

Nummer 6
Skalbar plattform

För att ett techbolag ska attrahera externt kapital från investerare krävs ofta en skalbar plattform. Kortfattat innebär det, när de initiala kostnaderna för att utveckla plattformen tagits och affärerna börjar ta fart, att intäkterna stiger snabbare än de löpande kostnaderna för att driva tjänsten. Det går därmed att koppla på fler kunder in i systemet utan att behöva anställa fler personer. På så sätt ökar marginalen ju större intäkterna blir.

 

Nummer 7
En långsiktigt hållbar affärsmodell

Minimera risken för att marknaden mattas av eller, i värsta fall, försvinner. För det kan ibland krävas en affärsmodell som tillåter att en viss del kan gå med förlust under en tid för att samtidigt öppna upp eller utveckla en annan del. Flygbranschen är ett aktuellt exempel där vinsten idag inte ligger på att sälja flygstolar utan på att sälja andra sidoerbjudanden kopplade till resandet. Något som inte fanns redan från början i affärsmodellen.

 

Nummer 8
Rätt investerare

Vilket kapital behövs och när ska det in? Ofta är det initialt eget kapital eller pengar från närstående som blir basen. I takt med utvecklingen behövs utökat, externt kapital. I första skedet kanske affärsänglar och därefter riskkapital. När det gäller det senare är det ofta kopplat till en exit efter 5 – 7 år. I båda fallen sprids ägandet – och vissa beslut – till fler aktörer. Kapital kan också komma från industriella investerare, exempelvis större företag som vill bredda sin verksamhet. Ett kapital som kan innebära begränsningar om företaget exempelvis inte vill att produkter säljs till deras konkurrenter.

 

Nummer 9
Agile power

Utgå från att inget blir som ni tänkt er. Exemplen är många på affärsidéer som förändras till något annat än det var tänkt. Idén är god men används till något som man först inte planerat. Det kräver flexibilitet, kreativitet och öppenhet för förändringar. För ett etablerat företag ligger den långsiktiga planeringen flera år framåt i tiden. För en startup är långsiktig planering max 5 – 10 månader och de kortare planerna rör sig kanske 2 – 3 veckor framåt. Lösningen heter anpassningsbarhet och att aldrig ta något för givet.

 

Nummer 10
  Pannben och jävlar anamma

Räkna inte med att ha ett normalt liv de närmaste åren från starten om ni ska nå framgång. Att driva en startup är en livsstil snarare än ett arbete. Begrepp som arbetstid eller arbetstrygghet blir tänjbara och inte helt relevanta. Ha också beredskap att klara av motgångar. Här kommer första punkten; ”rätt team” åter in. Se till att stötta och lyfta varandra. Ni har olika energinivåer vid olika tillfällen så den som känner sig starkast för stunden blir den som får hålla uppe trycket. För i slutänden är det värt varje minut och varje krona att få jobba och leva med något man brinner för.

Next article