Skip to main content
Start » Tillväxt » Norrland basen för hållbar framtidstro
Toppen av Sverige

Norrland basen för hållbar framtidstro

Jonas Dahlberg

vd Nolia AB

Foto: Carl-Johan Utsi

Norrland. Smaka på ordet. Smakar det framtidstro, optimism, hållbarhet, världsledande företag och universitet? Det borde verkligen göra det.

Vad många inte tänker på är att den två mil breda kustremsan mellan Umeå och Luleå är den tredje mest tätbefolkade regionen utanför storstäderna, efter Stockholms län och Skåne men lika tätbefolkat som Västra Götalandsregionen. Det är också här, efter kusten vi på Nolia har vår huvudsakliga verksamhet. Men vårt fokus är såklart hela Norrland. Vi har som affärsmål att stärka näringsliv och samhälle genom att erbjuda attraktiva och hållbara mötesplatser. Det gör vi genom mötesplatser som ger gymnasieelever och arbetssökande rätt ledning till framtidens yrken, anordna en av Europas ledande gruvmässor men också en av Skandinaviens största besöksmässor. Men vi gör också mötesplatser för bland annat skog, entreprenad, anläggning och ledarskap.

Som du förstår är det en fröjd att verka här. Det formligen sprudlar av nysatsningar, investeringsvilja, innovationer, kunskap och framtidstro. Allt med ett tydligt hållbarhetstänkande.

Det investeras i nya fabriker, etableringar som kommer att ge tusentals jobb, men också stora energi- och infrastrukturinvesteringar. Självklart är det svårt att inte se ett tydligt samband mellan batterifabriken Northvolt, Norrbotniabanan och Markbygdens vindkraftpark, ett av Europas största landbaserade parker i Europa. Tillsammans med vattenkraften har vi i Norrland tillgång till hållbar el som räcker till när energitillgången blir allt mer avgörande för fortsatt utveckling.

Avgörande är också att det finns världsledande kunskaps- och företagskluster som bygger framgång tillsammans. De stora satsningar som gjorts hos Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet för forskning inom artificiell intelligens gör regionen ledande på området. Men här finns även världsledande skogsforskning, processindustrier och skogstekniska företagskluster. Här finns starten för världens första fossilfria ståltillverkning, träbyggnad i världsklass, en växande spelindustri, världsberömd designhögskola, lifescience, datacenter, 90 procent av all järnmalm inom EU och mycket annat.

Att vi importerar sopor, bygger hållbara städer, tar fram bioflygbränsle, har flera orter med vattenkvalitet som är bättre än buteljerat vatten och lägger stort fokus på livscykeltänkande som en del av en cirkulär ekonomi kanske bara är självklarheter för någon med naturen runt hörnet.

Hållbar framtidstro. Det är här den finns. Vi har mycket att vara stolta över. Tillsammans kan vi förmedla denna stolthet så att vi kan bli fler stolta norrlänningar, för det kommer verkligen ett växande Norrland att behöva.

Next article