Start » Tillväxt » Expertutlåtande: så ställer vi om mot en smart industri
Toppen av Sverige

Expertutlåtande: så ställer vi om mot en smart industri

en fabriksrobotarm
en fabriksrobotarm

Dick Nyström

Vd Summ Systems AB

Förändringstrycket är stort på Sveriges industriföretag. Digitaliseringen gör att företag behöver ställa om och anpassa sina affärsmodeller för att säkra sin konkurrenskraft. Storföretagen ligger generellt bra till men för många små industriföretag är digitaliseringen och den smarta, uppkopplade fabriken diffus.

Företag behöver välja sina strategier nu för att vara relevanta i framtiden och använda digital teknik för att hela tiden utveckla sin produktion och sina processer. Ta nästa steg för att bli snabbare, effektivare och bättre på att skapa värde för kunder och leverantörer. En annan stor utmaning för industrin är att i rätt tid hitta personal med rätt kompetens och att företagen på sikt kan behöva en annan kompetensmix. Hur ska vi lyckas med att omsätta det livslånga lärandet i praktiken?

1.

Vi upplever att många företag verkligen investerar i digitaliseringsfrågan och är införstådda i hur viktig den är. Men det finns fortfarande väldigt mycket som behöver göras för att få detta omsatt från att endast vara ambitiösa planer till att bli en konkret verklighet. Vi anser att digitaliseringen bör bli en integrerad och central del av verksamheten. Det behövs ett klart högre intresse från såväl gymnasieskolor som universitet som möjliggör verklig tillgång till den senaste tekniken inom dessa områden.

För företag kommer det att handla om att utveckla effektivare sätt att organisera sin verksamhet genom att både ställa krav på sina underleverantörer och samtidigt göra investeringar för att ta till sig den digitala teknik de behöver. Detta skulle innebära ett effektivare arbetsssätt för att leverera mer kostnadseffektiva och kvalitativa produkter och tjänster.

2.

Digitaliseringen erbjuder enorma möjligheter men även stora utmaningar kopplade till utvecklingen av verksamheten. En mycket viktig parameter är att ha personal som har ambitionen att vara med på den digitala resan. Sedan behöver bolaget se till att skapa förutsättningar för dem att på rätt sätt ta till sig den nya teknik och kunskap som behövs inom modern produktionsteknik och digitalisering.

Detta ställer såleds stora krav på ledning och styrelser att förstå och inse att det handlar om att medverka i långsiktig verksamhetsförändringar och -utveckling. Dessa är de utmaningar och krav som företagen måste möta för att klara konkurrens och omvärldsförändringar som oerhört snabbt ändrar bolagens konkurrenssituation.

3.

På kort sikt tror jag att svenskt näringsliv borde göra en ordentlig “digitaliseringsgata” genom hela landet. Man måste verkligen ruska om industrin ordentligt. Annars är risken stor att de saker man nu gör anses vara tillräckliga även i fortsättningen. Jag tror att många fler måste inse att vi bara är i början av en stor teknikrevolution där “Industri 4.0” och “IoT” bara är delar av vart vi är på väg. Jag tror verkligen att Sverige bör tillföra mer och bredare investeringsstöd och -program för att små och medelstora industrier ska kunna öka sitt digitaliseringsarbete.

Företag som gjort konkreta och bra insatser bör även lyftas fram som förebilder och goda exempel så att andra kan inspireras och samtidigt känna en positiv press att göra samma resa. I fråga om utbildning är det viktigt att komma ihåg att ungas framtidsval ofta handlar om en kombination av intresse och framtidsutsikter. Därför är det på lång sikt väldigt viktigt att ett intresse skapas redan från grunden.

Detta kan göras genom att erbjuda tillgång till inspirerande teknik redan tidigt i skolan. Helst kunde man uppmuntra barnen redan i lekskolorna att lära sig genom lek med passande tillämpningar och utrustning. Genom att ge dem möjligheten att vara små uppfinnare och upptäcka kul och spännande teknik på ett lekfullt och pedagogiskt sätt kan vi öka chanserna för att ett intresse för teknik formas som i ett senare skede leder till en framtid inom dessa områden.

4.

Hållbarhet är ett viktigt ämne och det känns självklart att vi ständigt ska lyfta klimatfrågan när vi så tydligt ser vad som fortsatt sker runtom i världen med utsläpp, plastberg, skövling, global uppvärmning och så vidare. Det är också viktigt att komma ihåg att hållbar produktion och hållbara produkter är en konkurrensfördel och att klimatfrågan kan fungera som en kraftig drivkraft i utvecklingen av verksamheten.

Jag är övertygad om att Svensk industri kan ta en ledande roll inom flera områden genom att bland annat utöka sitt digitala arbete som en parameter i detta. Det är även av stor betydelse att få Svensk industri att arbeta med den digitala tvillingen av sin produktion eller produkt. Detta leder till bland annat minskat material behov vilket i sin tur minskar klimatpåverkan. Det effektiviserade resursutnyttjandet möjliggör samtidigt en förkortning av tiden från idé till färdig produkt.

Nästa artikel