Skip to main content
Start » Tillväxt » Innovation och smart export – framgångsreceptet för Sverige
Toppen av Sverige

Innovation och smart export – framgångsreceptet för Sverige

Ulf Hall, chef Externa relationer och Kommunikation, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Foto: Johan Olsson

Sveriges välstånd bygger till stor del på innovativa och smarta exportföretag. Med stor hjälp av små och medelstora företag i värdekedjan, har de gång på gång klarat av att ställa om och förnya sitt erbjudande. En förutsättning har varit medarbetare med både rätt kunskap och hög kompetens. Relevant forskning måste därför snabbt komma näringslivet till del.

Så självklart, och så smart.

Som forskningsfinansiär för Sveriges högskolor och nyare universitet ställer vi krav på att näringslivet till och med medverkar i forskningsprojekten, för då börjar den viktiga kompetensutvecklingen redan från dag ett. Samtidigt får akademin tillgång till relevanta utvecklingsfrågor, kompetens, utrustning, data och annat som de aldrig annars hade kommit åt, vilket också stärker forskningens kvalitet.

Det är också smart.

I mitt arbete ser jag så många framgångsrika exempel på denna reella samverkan mellan forskare och företag. Och vore jag företagare skulle jag aktivt leta upp och samverka med våra lärosäten runt om i landet. Det ger resultat både långsiktigt och på sista raden.

Regeringen har under hösten bett att få synpunkter på forskningspolitiken. För mig är det uppenbart att universiteten och högskolorna har en nyckelroll för att Sverige ska förbli en kunskapsnation som både svarar mot de globala utmaningar vi står inför, och bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Men lika uppenbart är det att högskolepolitiken inte kan ses som enbart en inomvetenskaplig fråga, och kan därför inte begränsas till ett departement. Företag, akademi och samhälle måste ta tillvara på och bygga vidare på varandras kunskap och kompetens. Tillsammans.

Det är smart för hela samhället.

Globalisering, digitalisering, automatisering, krav på hållbar produktion och jakt på konkurrensfördelar driver ytterligare på företagens och hela samhällets redan höga omställningstakt. Men kunskap åldras snabbt, utbildning räcker inte hela livet, och därför ställs det delvis helt andra krav på det livslånga lärandet än vad som gällt tidigare. Utbildning kan inte vara exklusivt för unga studenter.

KK-stiftelsens Expertkompetensprogrammen gör det möjligt för akademi och näringsliv att tillsammans skräddarsy flexibla, nätbaserade kurser på delfart för yrkesverksamma. Programmen blir en länk mellan spetsforskning, utbildning och företagens behov, de vänder sig till den allt större gruppen högutbildade i näringslivet, och är på avancerad nivå för att kunna bli en ordentlig hävstång för företagens utveckling. Tusentals personer har redan gått igenom många av dessa olika program. Fortbildning måste ske löpande, inte bara när krisen är ett faktum.

Det är inte bara smart, utan helt avgörande för att Sverige ska fortsätta att utvecklas, bidra till en hållbar tillväxt, och fortsätta skapa välfärd i vårt fina land.

Next article