Skip to main content
Start » Tillväxt » 3nines separeringsteknologi återanvänder olja
Sponsrad

Klimatsmarta lösningar för industrin utvecklas i rask takt inom många områden. Inom bearbetningsindustrin går det åt mycket oljor och skärvätskor och att kunna återanvända dessa är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Lamellseparationsteknologi är en redan beprövad teknik, 3nine har utvecklat en patenterad lösning för att separera och återvinna partiklar av olja och skärvätska ur den oljedimma som bildas i bearbetningsmaskiner.

– Ett större företag med 300 bearbetningsmaskiner kan spara upp till 300 kg olja och skärvätskor per dygn. Det ger ett minskat utsläpp av CO2 med nästan ett ton per dygn då mindre olja behöver köpas in, kasseras och fraktas, berättar Oskar Olai, VD på 3nine.

Att använda lamellsepareringsteknologin till detta är relativt nytt, det vanligaste alternativet är att oljedimman passerar genom olika filter där partiklarna fastnar. När filtret är fullt tvättas det eller byts ut. Filter och olja skickas till destruktion som miljöfarligt avfall. Till skillnad från andra teknologier som t.ex. roterande eller mekaniska filter som kan fyllas på ett par månader, så håller ett slutfilter i en oljedimavskiljare från 3nine i genomsnitt i ca tre år.

– Förutom att spara filter, olja och CO2-utsläpp bidrar 3nines oljedimavskiljare även till en renare luft och bättre arbetsmiljö i verkstadslokalen.

Bättre arbetsmiljö

Luften som kommer ut ur 3nines oljedimavskiljare är partikelfri till mer än 99,95 procent och återförs direkt tillbaka till verkstadslokalen.Förutom en renare luft ger det även fördelen av att man kan minska energiförbrukningen och  på så sätt sänka luftkonditionerings-/uppvärmningskostnaderna för din verkstad.

– 3nine arbetar dessutom mycket med att ha en dialog tillsammans med sina kunder för att förbättra deras arbetsmiljö. Med hjälp av digitala plattformar och sensorer som i realtid mäter luftkvaliteten ute hos kunden kan vi lätt se var de ska införa åtgärder.

Digitaliseringen – en utmaning för industrin

Även om de, liksom många andra företag, använder digitala hjälpmedel i sina tekniklösningar så ser inte Oskar Olai att industrin ännu hittat nyckeln till hur den digitala tekniken kan nyttiggöras på bästa sätt.Det här är ett globalt problem, digitaliseringen sker områdesvis, men ingen har ännu lyckats binda ihop de olika områdena för att skapa den helt igenom smarta industrin. Möjligheterna med digitalisering är oändliga, men affärsmodellerna finns ännu inte riktigt på plats.

– 3nine ägs av Salvatore Grimaldi som lägger stora resurser på forskning och utveckling i sina företag, många med målet att utveckla klimatsmarta lösningar för industrin.

– Det är en stor styrka för oss. Tack vare de satsningarna har vi utvecklat separationsteknologin vidare även inom andra områden, som att rena fartygsavgaser från svavel och rena vevhusgaser i bilar och lastbilar. Vi har även visat att det går att rena luft från bakterier och virus med den här teknologin och utvecklar nu en produkt för sjukhus som skulle minska risken för spridning av bakterier i sjukhusmiljö.

Next article