Skip to main content
Start » Tillväxt » Det finns stöd att få som entreprenör
Expertpanel

Det finns stöd att få som entreprenör

Foto: Ingela Vågsund/Albin Bogren/Pixabay

Vi har tagit tempen på två bolag som har hjälpt entreprenörer att nå framgång flera gånger om. Missa inte detta om du går i entreprenörstankar:

avatar

Klementina Österberg

CEO på GU Ventures

Foto: Ingela Vågsund

Varför ansöker man till er?

För att en entreprenör och grundare till nya företag har behov av kapital och affärsutvecklingsstöd för att komma igång på ett bra sätt och de ser att vi har en lång och lyckosam track record av det. Särskilt de har som ambition att bygga ett skalbart och attraktivt tillväxtföretag. Vi stöttar innovativa idéer med koppling till Göteborgs universitet. Idégivare och entreprenörer kan få stöd av oss inom affärsutveckling, finansiering och kapital, samt organisations- och bolagsbyggande. Vi tillhandahåller såväl personella resurser som stödfunktioner och vi investerar även såddkapital och är aktiva delägare.

Har ni någon speciell branschprofil?

Vi jobbar inom alla branscher, men vi är starkast inom life science, clean-tech, samt digitalisering, även om vi har flera företag inom utbildning, konsulting och sociala innovationer. I life science området stöttar vi företag inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik, vård och e-hälsa. Inom clean-tech är det företag inom energi, miljö, marint, livsmedel, mm, samt inom digitalisering är det olika IT-företag. 

Tar ni in nystartade bolag, eller måste man ha en speciell färdig produkt?

Vi jobbar i väldigt tidig fas, så man behöver ha vare sig en färdig produkt eller ett beviljat patent eller en organisation på plats, men det är bra om man har någon form av identifierad problemställning som man har kommit på hur man ska lösa och att man på ett eller annat sätt kan visa hur man ska lösa det.

Vad får man som entreprenör ut av att vara med er?

Vi hjälper till med att bygga företaget och få det att växa och bli framgångsrikt. Vi börjar med att hjälpa till med att verifiera idén och lösningen för att kvantifiera kundnyttan, ta fram affärsmodell och genomförandeplan, rekrytera eller utöka styrelsen och teamet, marknadsföra det mot investerare och landa olika typer av finansiering för att kunna utvecklas och växa, hantera avtalsfrågor och annan bolagsjuridik och -administration, patent- och skyddsfrågor, regulatoria, mm. Vi säljer även tjänster inom ekonomi, vi hyr ut lokaler och vi kan vid tillfällen bidra med extra personal.


avatar

Johan Wickenberg

Affärsutvecklare på Movexum

Foto: Albin Bogren

Varför ansöker man till er?

De som söker oss är en väldigt blandad skara människor. Det handlar om såväl studerande, entreprenör, forskare som privatpersoner i blandade åldrar och med varierande bakgrunder. Gemensamt är att de har en affärsidé eller innovation som de behöver stöd för att utveckla. Movexum erbjuder en process, resurser och kompetenser för att på ett effektivt sätt ta innovationen från idéstadie till marknad. Vi identifierar vem som är kund och vilket behov som finns och utvecklar sedan arbetet efter det. I början är fokus i arbetet på marknadsverifiering för att säkerställa att idén löser ett problem och har en betalande kund.

Har ni någon speciell branschprofil?

Nej, inte i nuläget. Idéerna vi jobbar med är såväl tekniska hårdvaruinnovationer som nya livsmedel och digitala tjänster. Vår kompetens är generell beträffande idé- och affärsutveckling där vi sedan kopplar på specifik branschkompetens. Vår arbetsmetod understödjer arbetet med att så snabbt och resurssnålt ta idén till marknad. Vi undersöker möjligheterna att bygga spetsprogram inom de smarta specialiseringsområden som Region Gävleborg tagit fram och satsar på, exempelvis smarta hållbara städer samt materialteknologi.

Tar ni in nystartade bolag, eller måste man ha en färdig produkt?

För att jobba med oss behöver du absolut inte ha en färdig produkt. Eller rättare sagt; vi vill inte att produkten ska vara färdig för att kunna arbeta enligt de metoder, verktyg och processer vi erbjuder. Du behöver inte ens ha ett registrerat bolag för att ansöka till Boost Chamber som är vårt första steg i inkubationsprocessen. Vi ställer dock krav på att idén är ny och unik samt att entreprenören eller teamet har ett driv och en vilja att utveckla idén.  Det tar vi reda på tillsammans med personen som söker oss, i enkla samtal. Därför behöver ingen tveka att kontakta oss.

Vad mer bör en entreprenör veta om er?

I Movexum finns fyra diplomerade affärscoacher som alla har arbetat med innovation och affärsutveckling i nationella och internationella sammanhang samt drivit egna bolag. Företagen i inkubatorn erbjuds upp till fyra timmars affärscoaching varje vecka. Vårt arbete utgår från metodiken Lean Start up och innebär ett agilt arbetssätt som utgår från varje entreprenörs behov: från kundundersökningar till marknadsverifiering, teambygge, finansieringsplaner och affärsmodellering. I erbjudandet ingår även nätverk och kontakter, kommunikation, community och det just du behöver för att bygga ett hållbart bolag.

Next article