Skip to main content
Start » Startup and Scaleup » Nyckeln till integration är nyföretagandet
Företagande

Nyckeln till integration är nyföretagandet

Nyföretagande hos Nyföretagarcentrum
Nyföretagande hos Nyföretagarcentrum
Foto: Unsplash
avatar

Harry Goldman

VD Nyföretagarcentrum

Foto: Nyföretagarcentrum

Jobbskapandet i Sverige sker framförallt i små företag och varje nytt företag innebär vid start ett nytt helårsarbete. För sysselsättningen är detta viktigt, inte minst för utlandsfödda som i högre grad står utanför arbetsmarknaden.

Många nyanlända som kommit till Sverige har med sig mycket entreprenörskap och stor erfarenhet av företagande. Generellt anställer utlandsfödda även fler i sina företag.

– Det borde vi bättre ta till vara på. Vi har under alla tider gynnats av att människor kommit till landet och startat företag. Nyföretagandet har dessutom alltid varit en bra väg till integration. Så har det varit här precis som i andra länder, säger Harry Goldman, vd på NyföretagarCentrum Sverige.

Andelen utlandsfödda som söker sig till NyföretagarCentrum har ökat kraftigt under de senaste åren.

– 2014 hade vi 24 procent utlandsfödda i rådgivning för start av företag och 2017 var det 33 procent. Nu 2019 är 38 procent utlandsfödda och det fortsätter öka i samma takt. Statistiken visar också att de flesta utlandsfödda lyckas väl med sitt nya företag. Andelen konkurser är lika som för svenskfödda, bara en procent av nyföretagarna går i konkurs.

Foto: Unsplash

Genererar intäkter till stat och kommun

Utlandsföddas företagande, som startat via NyföretagarCentrum, har under åren 2015-2018 bidragit med 3 miljarder i skatter till staten och kommuner, varav de nyanlända redan med 250 miljoner.

Harry Goldman ser en stark inre drivkraft hos många av de nyanlända som lyckats ta sig hela vägen till Sverige. En drivkraft som borde kunna utnyttjas bättre.

– Man måste ha kunskap om vilka insatser som ger effekt och som företagare inte tveka att be om hjälp vid företagsstart. Exempelvis visar vår egen statistik att genom att ta hjälp så lyckas man i högre utsträckning än utan hjälp, bara en procent av de nya företagen går i konkurs efter 3 år hos oss.

Nyföretagandet bryter ny mark

Det är därför en stor samhällsekonomisk vinst om fler nyanlända startar företag, vid sidan av den stora vinst det blir för individerna själva.

– Att vi fokuserar mer på att få nyanlända att starta företag är helt enkelt en nödvändighet. Nyföretagandet är själva nyckeln till både jobb och integration, avslutar Harry Goldman.

Next article