Skip to main content
Start » Startup and Scaleup » Kreativa plattformar ger nya affärsmöjligheter
Startup and Scaleup

Kreativa plattformar ger nya affärsmöjligheter

avatar

Anna Svensdotter Dimle

Verksamhetschef och konstnärlig ledare

Foto: Sune Chee

Idag finns ett stort affärsdriv hos unga som väljer ett kreativt yrke. Genom plattformar för kreativa stöttas de också i sin affär som inte sällan går på export.

Behov av plattfomar

Uttrycket ”kreativitet är det nya stålet” myntades för några år sedan och satte då ljus på hur de konstnärliga och kreativa näringarna är på stark uppgång. Branschen växer också som en allt viktigare exportnäring, vilket inte minst sporras av digitaliseringen.

– Idag finns ett helt annat affärsdriv hos unga som väljer ett kreativt yrke. Siktet är många gånger globalt från början. Allt fler identifierar sig som entreprenörer och startar också sina bolag utifrån det, säger Anna Svensdotter Dimle, verksamhetschef på Brewhouse i Göteborg, och lägger till:

– Vi ser nu att efterfrågan ökar på gemensamma plattformar där kreatörer kan mötas och utbyta idéer, kunskap och erfarenhet, vilket är positivt ur många aspekter, säger hon.

Testa och validera

Att som entreprenör och startup ingå i ett sammanhang där man tidigt kan testa och validera sin affärsidé och affärsmodell är en framgångsfaktor som gäller oavsett bransch. Runt om i Sverige finns organisationer, inte sällan med regionsuppdrag, som fungerar just som sådana plattformar för att ta entreprenörers kreativitet till nästa nivå ut i näringslivet. Det kan till exempel röra sig om delade kontor med andra kreativa, eller inkubatorverksamheter riktade särskilt mot de konstnärliga och kreativa näringarna.

– Kreativa entreprenörer har ofta en lång utbildning bakom sig inom sitt konstnärsområde men de har inte lika ofta fått lära sig att skapa affärer av sin kompetens. Genom att ta del av andras erfarenheter, kanske genom mentorskap eller som inkubatorföretag, kan man få just den stöttningen, säger hon och lägger till:

Det här är sällan forskningsbaserade initiativ; det handlar om att snabbt validera och prova affärsidéer för att snabbt kunna ta dem till marknaden.

Anna Svensdotter Dimle är övertygad om att framtidens kreativa näringar i allt högre grad kommer att byggas upp av gränsöverskridande samverkan, både inom det kreativa och tillsammans med det ”traditionella” näringslivet.

– Spotify är bara ett av alla exempel där man inte bara lyckats förena musik och teknik utan också lyckats utveckla näringslivet. Vi har många fler och kommande satsningar som tänker likadant att se fram emot. Gränsöverskridande samarbeten leder inte sällan till nya affärsmodeller, ny innovation och kreativ utveckling, avslutar hon.

Next article