Skip to main content
Start » Startup and Scaleup » Ägarstyrning och externa ledamöter – nyckeln till framgång
Sponsrad
avatar

Charlotte Gustavsson

Verksamhetschef

Foto: StyrelseAlademien

Tydliga roller mellan ägare och styrelse är en utmaning för många Scaleup bolag, samtidigt en nödvändighet för att nå framgång. Det menar Charlotte Gustavsson, verksamhetschef på StyrelseAkademien Stockholm, som tipsar om hur bolagsägare kan tänka när det gäller ägardirektiv, styrelsens sammansättning och rollfördelning.

Vad innebär egentligen ägarstyrning? Och hur viktigt är det med externa ledamöter? Charlotte Gustavsson uppmanar bolagsägare att fördjupa sig i dessa frågor. ALMI:s senaste styrelserapport visar nämligen att styrelser med minst en extern ledamot ger högre omsättningsökning jämfört med styrelser som inte har någon extern ledamot. Även ägardirektiv och tydliga roller menar Charlotte Gustavsson är viktiga komponenter för att bolaget ska lyckas.

Det finns inget rätt eller fel, det beror helt på hur grundarnas egna erfarenhet och kontaktnät ser ut.

– I nystartade bolag är det ofta samma personer som är ägare, styrelseledamöter, och operativt ansvariga. Genom att ta in externa ledamöter i styrelsen tillförs ny kompetens och erforderlig erfarenhet. Det möjliggör också ett mer professionellt styrelsearbete med tydligare rollfördelning mellan ägare och styrelse, säger hon och tillägger:

– Dessutom så kan en extern ledamot, som inte är ägare eller del av dagliga verksamheten, hjälpa till att förtydliga vad som faktiskt skall behandlas på ett styrelsemöte.

Även ägardirektiv är ett bra sätt att tydliggöra rollfördelningen och arbetet framåt.

– Konkret så innebär ägardirektivet att separera de olika rollerna som finns i ett ägarlett bolag. Ägarna enas om ett ägardirektiv som styrelsen arbetar efter. Styrelsen skall utefter det ange den strategiska riktningen för bolaget, som vd sen får i uppdrag att operativt exekvera.

När i processen bör ägarledda bolag ta in externa ledamöter?

– Det finns inget rätt eller fel, det beror helt på hur grundarnas egna erfarenhet och kontaktnät ser ut. Ett växande ägarlett bolag kommer dock att nå en punkt i sin utveckling då det är strategiskt rätt att rekrytera in extern kompetens både i ledningen och styrelsen. Genom att professionalisera styrelsearbetet lägger man en stabil grund för bolagets framtid.

Tre tips inför att ta in externa styrelseledamöter:

  • Vart befinner sig bolaget, och vart vill du som ägare ta det i framtiden? Lista de kompetenser, nätverk och egenskaper du önskar knyta till dig genom en styrelse för att nå dina mål.
  • Stirra dig inte blind på ett CV, det är viktigt att personkemin också fungerar, och att de externa ledamöterna du tar in har integritet och vågar agera utefter bolaget bästa.
  • Arvodering, tänk till hur mycket tid och resurser du vill att din styrelse ska lägga ner, och arvodera därefter. Styrelsen är ytterst ansvarig, och detta ansvar skall tillsammans med den tid som krävs för uppdraget, reflekteras i ersättningarna till varje ledamot.

Om StyrelseAkademien:

StyrelseAkademien är idag Europas näst största och snabbast växande styrelseinstitut med nära 7000 medlemmar runt om i landet. StyrelseAkademien vill ge styrelsen verktygen att sköta sin viktigaste uppgift: Att hjälpa företagsledningen att hitta rätt väg framåt och skapa tillväxt och ekonomiskt värde – på ett hållbart sätt. 

Next article