Skip to main content
Start » Infrastruktur » Gemensamt digitalt språk skapar lönsamhet
Infrastruktur

Gemensamt digitalt språk skapar lönsamhet

När allt fler uppkopplade maskiner och system behöver kommunicera med varandra ökar behovet av ett gemensamt digitalt språk. Christina Wergens, vd på GS1 Sweden, vill få fler att välja en global standard.

Den tekniska industrin står inför stora utmaningar i takt med att digitalisering, Internet of Things, Industrial Internet, blockkedjor och automatisering breder ut sig i alla branscher. När många miljarder enheter är uppkopplade ökar behovet av att identifiera dem – på ett unikt, globalt sätt.

– Kunderna vill helst inte hålla reda på tusentals leverantörers sätt att identifiera och kommunicera med sina installerade enheter, och leverantörerna vill helst inte ha olika sätt att kommunicera med sina kunder. Öppna globala standarder är då ett väldigt bra sätt att lösa det mesta av detta, förklarar Christina Wergens. 

Får allt att hänga ihop 

Alla branscher behöver transparenta processer för att optimera sina leveranskedjor från det att råmaterial och reservdelar kommer in i produktionen för att bearbetas, monteras och förpackas, innan de färdiga produkterna transporteras till kund. Gemensamma standarder för att identifiera, märka och dela information om produkter, transporter och tjänster gör det möjligt för företagen att få fullständig transparens i värdekedjan och därmed effektivisera hela processen, från inköp av komponenter till färdig produkt.

Att få allt att hänga ihop både internt och externt är grundläggande för lönsamheten

– Att få allt att hänga ihop både internt och externt – interoperabilitet – är grundläggande för lönsamheten inom alla företag. Speciellt när digitaliseringen och automatiseringen ökar. Man kan säga att vi skapar förutsättningarna för att företagen ska ha tillgång till rätt information och kunna följa produkten hela vägen till kunden, säger Christina Wergens. 

Hållbar utveckling

Christina Wergens lyfter också fram hållbar utveckling som en hjärtefråga för oss svenskar. Livscykeln för produkter och inte minst helhetssynen på transporter, minskat svinn, återvinning, med mera, hjälper företag att bli starkare i konkurrensen.

Innebär att den kan planera sina rutter bättre och fylla sina lastbilar med mer gods.

– Korrekt och lättillgänglig information i rätt tid till en transportör innebär att den kan planera sina rutter bättre och fylla sina lastbilar med mer gods. Det ger också större möjlighet att kombinera de olika transportslagen via väg, järnväg, vatten och flyg. Det som är bra med transporter är att ju effektivare de blir, desto billigare blir de, och ofta medför det minskad belastning på miljön. 

Samarbetar inom blockkedjor 

GS1 Sweden utvecklar, tillsammans med sina användare, metoder för att ge produkter, tjänster och platser över hela världen en unik identitet, samla in data om dessa och sedan dela den informationen inom och mellan affärssystem. Det ger bättre effektivitet, produktsäkerhet och spårbarhet. Det gynnar även slutkonsumenter som vill ha rätt och relevant information.

– Vi ligger hela tiden i framkant för att möta våra användares behov. Ett exempel är vårt samarbete med IBM och Microsoft inom blockkedjetekniken, berättar Christina Wergens. 

Interoperabilitet är avgörande 

Konsultföretaget McKinsey konstaterar i sin Internet of Things-rapport att ”enheters och systems förmåga att arbeta tillsammans är avgörande för att realisera det fulla värdet av IoT-applikationer. Utan driftskompatibilitet kan minst 40 procent av potentiella fördelar inte realiseras. Att anta öppna standarder är ett sätt att uppnå interoperabilitet.”

Att prata med varandra på samma digitala språk är egentligen ganska enkelt.

– Att prata med varandra på samma digitala språk är egentligen ganska enkelt. Man behöver bara gemensamt komma överens om vilket språk det skall vara och vilken information man vill utbyta. Ett finare ord för detta är standardisering, avslutar Christina Wergens.

Next article