Skip to main content
Start » Startup and Scaleup » Adrian McDonald: Vad behövs för att gå från Startup till Scaleup?
Startup och Scaleup

Adrian McDonald: Vad behövs för att gå från Startup till Scaleup?

Adrian McDonald Partner Result
Adrian McDonald Partner Result
Adrian McDonald Partner Result. Foto: Vilhelm Lindvall

Det har aldrig varit lättare att starta företag än idag, mycket tack vare globaliseringen och digitaliseringens framfart. Affärsidéer kan snabbt möta marknaden och kompetens matchas med riskkapital, något som också gett resultat. Sverige har utmålats som något av ett mecka för Startups. Många av oss kan relativt lätt räkna upp ett tiotal lyckade – och hajpade – bolag inom alltifrån musik till vård, från hållbar konsumtion till träning och spel.

Få tar sig vidare

Frågan är bara, vad händer sedan? Var tar många av de lovande framtidsbolagen vägen efter att grundarna satsat allt och fått marknaden med sig? Vilket är en bedrift i sig.

Att starta och sedan skala upp är en väg som inte alltid passar alla.

Frågan är befogad för av de många bolag som ploppar upp på den svenska startupscenen är det bara cirka tre-fyra procent som överlever de första tre åren. Av dem är det en marginell andel som har en omsättning som närmar sig 100 miljoner kronor efter de första fem åren.

– Jag upplever sällan att det saknas vilja att växa, tvärtom, säger Adrian McDonald, Partner på Result. Däremot saknar många bolag de rätta verktygen för att gå från Startup till Scaleup, och därmed tillväxt.

Adrian McDonalds karriär innefattar ett tjugotal års erfarenhet av entreprenörskap och intraprenörskap på bolag som Microsoft, Widespace, SEB, Telenor samt nu Result som också står bakom Epicenter i Stockholm. Han har hjälp över hundra Scaleup entreprenörer inom de senaste 18 månaderna att skala upp deras verksamheter på kort tid till exempel Nox, Gigstr, Naava, Appear.i för att nämna några.

Varför tillväxt?

Först en fråga: Var går egentligen gränsen? När slutar man att vara ett Startup företag? Ja, säger Adrian McDonald, det finns egentligen inte någon enhetlig gräns. Att starta och sedan skala upp är en väg som inte alltid passar alla.

– När vi pratar om Scaleup brukar vi syfta på bolag med åtminstone 10 anställda. De har även en omsättning på runt 20 miljoner kronor och har vuxit minst 20 procent varje år under de senaste 3 åren. Det finns en tydlig affärsmodell och en marknadsacceptans som också går att skala ytterligare.

Frågan är dock på vilket sätt, och det är här som de stora utmaningarna börjar menar Adrian McDonald. Även om varje Scaleup är unik finns en rad mekanismer som måste hanteras.

– Många entreprenörer vet att de vill växa och vissa vet varför. Just varför är den absolut viktigaste frågan att börja med. Varför vill du skala upp och vad är målsättningen med tillväxten?

Foto: Vilhelm Lindvall

Beroende på svaret handlar det sedan om att designa en tillväxtstrategi som formulerar hur och när, och som skapar fokus. Med hjälp av den går det sedan att definiera vad som krävs i form av kapital, kompetens och organisation.

– Till exempel behöver en Scaleup ett helt annat ledarskap jämfört med i en Startup. Ett med betydligt mer uppdelade specialistroller och processer som till större grad är personoberoende. Det krävs också en förmåga att hålla samman en organisation som innehåller allt fler människor med olika bakgrund. Den här omställningen kräver ofta mycket från någon eller några som varit vana att lösa alla problem själva, säger Adrian McDonald.

Till skillnad mot vad man kan tro handlar Scaleup sällan, åtminstone inte bara, om kalkyler och hårda fakta. Att gå från Startup till Scaleup handlar om människors drömmar och målsättningar, om personliga historier och öden.

Formar vår framtid

Även om varje Scaleup är unik finns det andra som upplevt liknande utmaningar som en själv. Det är just därför Adrian McDonald ständigt upprepar vikten av ett fungerande ekosystem för Scaleups. Något som saknas idag, enligt honom. Ekosystemet måste kunna hantera interna såväl som externa faktorer, som riskkapital och marknadsförutsättningar men även politik och policys.

Dagens tillväxtbolag är ju de som formar vår framtid.

– För att Sverige ska se fler så kallade Unicorns krävs ett starkt ekosystem som säkrar att de här bolagen får stöd genom mentorskap, nätverk och värdeskapande politik. Inte minst för kompetensförsörjningens skull men också för att kunna nå andra marknader än den svenska, säger Adrian McDonald och lägger till:

– Dagens tillväxtbolag är ju de som formar vår framtid, inte bara sett till de tekniska lösningar, produkter och tjänster vi använder. I Sverige är det små och medelstora företag som tillsammans sysselsätter flest människor och skapar de många nya jobb som växer fram.

Att skapa de bästa förutsättningarna för bolagens tillväxt gynnar därför både företagen själva, vår gemensamma arbetsmarknad och hela samhällets ekonomi och välfärd, potentiellt för lång tid framöver.

Next article