Skip to main content
Start » Infrastruktur » När möten mellan människor blir viktigare
Infrastruktur

När möten mellan människor blir viktigare

Ghotia Towers.
Ghotia Towers.
Ghotia Towers.

Vi lever i föränderliga tider. Utmaningarna är många, men möjligheterna desto fler. Resandet ökar och företagens marknader har blivit globala.

Människor och företag bor och verkar i allt högre grad i regioner runt våra städer. Därmed bildas nya urbana knytpunkter där nya kreativa regioner snabbt växer fram. Västsverige är ett gott exempel på detta. Enligt Tillväxtverket är Göteborgsregionen en stor och växande urban ekonomi som har stor potential för ytterligare förtätning och förstoring.

Kafékulturen blomstrar i takt med digitaliseringen

Parallellt med den här utvecklingen har vi en teknologisk utveckling som skapar nya möjligheter för människor och företag. Dessa nya möjligheter och förändringar får tydliga konsekvenser och påverkar våra beteenden, resmönster och sätt att interagera. Vi ser att nya behov skapas. Och kanske är den ökade betydelsen av mänskliga möten tydligast av allt.

”Vi ser att nya behov skapas.”

Det mänskliga mötet, som är avgörande för att bygga företagskulturer, skapa affärer, utveckla idéer och skapa tillit. Vem förutsåg för bara några år sedan att kafékulturen skulle blomstra i takt med digitaliseringens framfart?

Kvinna dricker kaffe
Kafékulturen blomstrar i takt med digitaliseringen, en vändning vi inte hade kunnat förutse för några år sen. Foto: Unsplash

Den fysiska mötesplatsen är viktig

Den fysiska mötesplatsen blir viktigare. Att uppleva något ”live” blir unikt. Attraktiva platser där människor som individer och i grupp kan agera och mötas blir allt viktigare. Digitaliseringen bidrar därmed till att det personliga mötet i förlängningen blir ännu mer avgörande. Både för vår ekonomiska tillväxt och mänskliga utveckling.

”Lockar till möten och upplevelser”

I allt detta verkar vi, Svenska Mässan Gothia Towers i Göteborg. En attraktiv internationell miljö som lockar till möten och upplevelser. Det handlar om allt ifrån konferenser, styrelsemöten och stora branschmässor. Hotell, SPA, teater och matupplevelser.

Vad innebär det digitala om 100 år?

I år fyller vi 100 år. När Stiftelsen Svenska Mässan grundades var uppdraget att främja näringslivet. Det handlade mest om handel och man förstod redan då vikten av att ha en plats att mötas på. Då, 1918, fanns inte digitalisering som begrepp. Man pratade varken om ettor och nollor eller artificiell intelligens.

”Betydelsen av den fysiska mötesplatsen blir viktigare.”

Vi vet heller inte vilka begrepp som diskuteras om 100 år, 2118. Det enda vi vet är att snabbrörlighet, innovation, kreativitet och hög förändringstakt kommer att prägla den kommande utvecklingen. Och att betydelsen av den fysiska mötesplatsen blir allt viktigare.

Mobiler och digitalisering
Att uppleva någonting i stunden och inte bara digitalt blir allt viktigare. Speciellt i ett samhälle där våra digitala enheter tar allt större plats. Foto: Unsplash

Vi bidrar till att främja näringslivet

Svenska Mässan Gothia Towers utvecklar en plats med visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Vi har bara börjat.

Nu står vi inför nästa hundraårs-resa och med en tydlig vision för ögonen. Det är vårt fortsatta bidrag till att främja näringslivet för fortsatt regional och nationell tillväxt, som går hand i hand med att skapa ett hållbart och framåtlutat samhälle.  

Fotnot: Svenska Mässan drivs i privat stiftelseform och har inga ägare.

Next article