Skip to main content
Start » Startup and Scaleup » Framgång i att skynda långsamt
Entreprenör

Framgång i att skynda långsamt

Foto: Pixabay
avatar

Jesper Strandberg

VD Kaptena

Foto: Privat

En Startup är ett bolag i tidigt skede med en affärsidé och grymma planer. Men entreprenörerna har ännu inte funnit rätt produktmix, marknadsposition, kundsegmentering eller prisstrategi. Vägen till framgång är lång. En Scaleup har passerat de utmaningarna. En Scaleup har fått sina produkter bekräftade på marknaden. De vet vilka kunder de ska rikta sig mot och hur de ska göra det, och inte minst vad de kan ta betalt. En Scaleup har en stor efterfrågan, det vill säga riktig traction.

Lyckas du att skala upp är framgången nära, men det finns många fallgropar längst vägen.

För att lyckas som entreprenör måste du lämna Startup världen bakom dig. Att gå från Startup till Scaleup är krävande och ställer stora krav på både dig som entreprenör och organisationen. Lyckas du att skala upp är framgången nära, men det finns många fallgropar längst vägen.

Övergången från att vara en Startup till att bli en Scaleup är varken mjuk eller friktionsfri som många tror. I realiteten kan den vara hård och kärvande. Många Startup entreprenörer lever mentalt i Scaleup världen, vilket är bra. Man ska sikta högt, men processen dit kan med fördel ske mer långsamt.

Första steget mot att skala upp

När bolaget har fått traction är det dags att gasa och växa. För det behövs mer kapital. Nya prognoser, tidsplaner och presentationer tas fram för den globala expansionen. Bågen spänns hårt, intäkts- och kostnadskalkylen kan styrkas av den traction som bolaget har fått på marknaden. Investerarpresentationer hålls med stort självförtroende, värderingen är hög och investerarna erbjuds att köpa in sig i nästa Unicorn.

Här behövs en första rannsakan. Är bolagets traction äkta? Eller baseras den på ett urval av kunder som kanske inte representerar hela den potentiella marknaden? Är marknaden så gigantisk som ni säger? De som investerar i Startups vet att risken är hög. För möjligheterna till att skala upp ska många Startup risker vara eliminerade, därför är också värderingen högre.

Entreprenör tillväxt
Att skala upp kan vara en fröjd för entreprenören, framgången är nära och bolaget är etablerat – det gäller att gasa. Foto: Pixabay

Är bolaget moget för en stor organisation?

Scaleup innebär också rekrytering. Det är nu som bolaget ska byggas. Hittills har entreprenörerna gjort allt själva. Nu ska nya medarbetare rekryteras, avdelningar skapas och ansvar släppas. Entreprenörer ska göra det de är bäst på försäljning, marknad, produktförfining, samarbeten och teknikutveckling.

Är entreprenörer mogna att släppa ansvaret till oprövade medarbetare?

Här behövs en andra rannsakan. Är entreprenörer mogna att släppa ansvaret till oprövade medarbetare? Antagligen kommer det behövas rekryteras en del mer seniora personer, till exempel en finanschef som vill bestämma över ekonomifunktionen. Sist men inte minst, med Scaleup kommer personalansvar. Även om en personalansvarig rekryteras är det grundarna som bär ansvaret för att allt ska fungera och alla ska trivas på jobbet.

Scaleup betyder systemstöd

Scaleup betyder systemstöd, framför allt för techbolag med globala ambitioner. Det är IT-systemen som gör att hela affärsmodellen är skalbar och att den globala tillväxten är möjlig. Det gäller både on-boarding, produkt eller tjänst, betalningsflöden och kundsupport.

Här behövs en tredje rannsakan. Att skissa upp ett flödesschema är enkelt, men funkar det i praktiken? Kan systemen hantera den kundboom som finns i affärsplanen? Har ni tagit höjd för att lagar, regler och nödvändiga samarbetspartners i olika länder kan innebära att ni måste anpassa era system för varje land?

Rätt mindset för att växa – Skynda långsamt

Jag förstår att entreprenörer vill få bolaget att växa fort och tjäna massor av pengar. Men är både ni, bolaget och affärsmodellen mogna för att ta steget och bli en Scaleup med allt det ansvar som det kräver? Många gånger kan det gå lite för fort fram och det kan få förödande konsekvenser.

Därför kan det vara bättre att skynda långsamt och utveckla bolaget i en takt som passar entreprenörerna och affärsidén. För kom ihåg att ni måste leverera det ni säljer till investerarna, och missnöjda investerare kommer sällan tillbaka.

Next article