Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Skärpt hotbild ökar efterfrågan på extern säkerhetsskyddskompetens
Sponsrad

Hotbilden och kraven på samhällssäkerhet har förändrats dramatiskt på senare år. Regelverk har skärpts och globala makrotrender som digitalisering, globalisering samt avreglering har gjort hotbilden mer komplex. Behovet av externa specialistaktörer som kan stötta företag och organisationer i arbetet med att uppfylla statliga säkerhetsskyddskrav har ökat markant.

Henrik Thernlund

Vice VD, Fortify Security

Foto: Fortify Security

Fortify Security är ett företag som arbetar med alla typer av skydd för säkerhetskänslig verksamhet dvs. verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Det kan handla om alltifrån myndigheter till kommuner, forskningsinstitut och företag som bedriver säkerhetskänslig, samhällskritisk eller samhällsviktig verksamhet som rör Sveriges säkerhet. Med ursprung från Försvarsmakten, FRA, Försvarshögskolan och Fortifikationsverket erbjuder Fortify Securitys medarbetare kvalificerad rådgivning och stöd inom alla former av säkerhetsskydd, exempelvis fysisk säkerhet, personalsäkerhet samt IT- och informationssäkerhet med signalskydd, men även med säkerhetsskyddsjuridik, säkerhetsskyddsutbildning och internkontroller. Fortify Security kan både bidra med rådgivning och konkret hjälpa företag att genomföra de åtgärder som krävs.

Skyldigheter när en annan aktör kan få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet

Säkerhetsskyddslagstiftningen har skärpts på senare tid, bland annat är företag skyldiga att samråda med tillsynsmyndighet inför exempelvis försäljning av säkerhetskänslig verksamhet eller viss egendom. Inför samråd ska en verksamhetsutövare göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning. Tillsynsmyndigheten får besluta att överlåtelsen inte får genomföras (förbud). Överlåtelsen är då ogiltig. 

– Fortify Security är en ”one stop shop” där vi har juridisk kompetens kombinerat med säkerhetsskyddskunskap, som gör att vi kan lösa kraven på dokumentation inför samråd, säger Henrik Thernlund, vice vd på Fortify Security. 

– Ett annat växande verksamhetsområde för oss är säkerhetsaspekter i samband med upphandlingar. Vi kan stötta upphandlade myndigheter i vilka säkerhetskrav de bör ställa i samband med en upphandling. Vi kan även bistå företag som deltar i upphandlingar av säkerhetskänsliga tjänster och produkter, säger Henrik Thernlund.

Fler omfattas av totalförsvarsuppgifter

Vi stödjer även myndigheter och företag med att bygga upp och fullfölja totalförsvarsuppgifter. Det är ett område som ökat i relevans i takt med att allt fler företag har ålagts totalförsvarsuppgifter. Dessa företag har tidigare inte omfattats av totalförsvaruppgiften och efterfrågar därför i många fall externt specialiststöd, säger Henrik Thernlund.

INFO

Fortify Security har kontor i Uppsala, Eskilstuna samt huvudkontor i centrala Stockholm. 
Om du är intresserad, kontakta Fortify per e-post [email protected].

Next article