Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Säkerhetsprövningsintervjuer är en vinst för företag
Sponsrad

Säkerhetsprövningsintervjuer är mer än bara en bakgrundskontroll. De kan ge bidra till ett bättre säkerhetstänk för både befintlig och ny personal. Dessutom kan de hjälpa företagen att ta bättre beslut inför framtiden.

Säkerhetsförslagen skärptes från och med den 1 december. Det kommer ställas högre krav på organisationer och både inom privat- och offentlig sektor, att genomföra säkerhetsprövningar.
–Med hjälp av säkerhetsprövnings-intervjuer kan man förebygga säkerhetsrisker och skapa förutsättningar för en bättre och mer harmonisk verksamhet där tillit finns i centrum.

Flera olika frågeområden

Under en säkerhetsintervju går man igenom cirka 15 olika frågeområden för att identifiera exempelvis sårbarhet, lojalitet och pålitligheten hos en person.
–Det kan vara informationen som du fått via grundutredningen, såsom aktiviteter, hur synlig du är på sociala medier, betalningsanmärkningar, böter och om du har begått något brott, säger Zanko Dasko.

Företagen tycker ofta att det räcker med en bakgrundskontroll, men då får man bara fram rådata kring personen.
–Vid en bakgrundskontroll kan du till exempel inte få reda på om en person har ett spelmissbruk, vilket såklart kan vara en risk för företaget i förlängningen. I och med samtal och säkerhetskontroll kan du få reda på saker som en vanlig bakgrundskontroll missar.

Sårbarhet kring lojalitet

En utmaning idag är att aktörer och företag gör sina egna säkerhetsprövningsintervjuer. Det innebär att företagets kunder inte kan kräva vem som ska göra intervjun, utan bara att den ska genomföras.
–Det finns mycket som personer inte vill prata om med sin chef vid ett första samtal. Exempelvis sin ekonomiska situation och sitt närmaste umgänge. Får du däremot träffa någon utomstående vid ett tillfälle, så tror jag inte att det är samma utmaning att vara öppen, menar Zanko Dasko.

Naturlig del av rekryteringsprocessen

Zanko Dasko tror att det kommer behövas fler säkerhetsanalyser- och prövningar hos alla typer av företag och inte bara de största i framtiden.
–Det kommer bli en naturlig del av rekryteringsprocessen, både vid nya rekryteringar och med befintlig personal. Det händer mycket i en persons liv på några år, och att få kännedom kring de förändringarna kan vara väldigt viktigt både för företaget och de anställda.

Next article